Специалисти от ЦОП в Дупница разясняваха пред 80 ученици от ОУ „Евлоги Георгиев” що е расизъм и дискриминация

В ОУ "Евлоги Георгиев" - гр. Дупница дискутираха темата с учениците от пети клас.

Специалисти от Центъра за обществена подкрепа и Център за обществена подкрепа “За да има щастие в детските очи” разясняваха на петокласници от ОУ “Евлоги Георгиев”-Дупница какво е расизъм и дискриминация. Дискусията бе по повод Международния ден на расизма и дискриминацията и Международния ден на хората със синдрома на Даун и в нея се включиха около 80 ученици, с които работиха двама психолози и двама социални работници. „Децата участваха в ролеви игри, с които да осъзнаят думите расизъм и дискриминация. Разгледаха  емоциите и чувствата, които изпитват лицата, подложени на дискриминационни нападки. Учениците бяха запознати с важността от проява на толерантно отношение към различните и с приятелството като ценност”, сподели специалистът Камелия Василиева. „Темата за агресията е много актуална в момента. Тя беше дискутирана в почти всички училища. В ОУ „Христаки Павлович” нашите екипи ще гостуват отново, тъй като от ръководството на учебното заведение споделиха, че се нуждаят повече от инициативата”, каза Димитър Шопов, който от месец август миналата година е директор на двата центъра.

Беседите са част от информационната кампания на ЦОП-овете за превенция на агресията и насилието и толерантност „Припознай се в другия”.

С цел превенция на отпадането от образователната система екипите на двете социални институции са гостували на ОУ „Св. Кл. Охридски”. Там са дискутирали по темата „Образованието – пътят към успеха”. „С учениците коментираме и въпросите за безопасния интернет и ни предстоят посещения в училищата „Евлоги Георгиев” и „Неофит Рилски”. В момента разработваме темата за здравословното хранене, към която децата проявяват по-голям интерес отколкото възрастните”, допълни Шопов.

Центровете ще се включат и в благотворителния великденски базар на 29 март. Средствата от продадените предмети, изработвани от специалистите и възпитаници на центровете, ще бъдат предоставени за лечението на дупничанина Калоян, нуждаещ се от операция, за да проходи, и Цвети от Яхиново за трансплантация на бъбрек. Двата центъра, намиращи се в старата поликлиника и в двора на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Олга Стоянова”, в момента се посещават от 76 деца. В тах работят по 4-ма специалисти.