Saturday, May 18, 2024
HomeРегионСапарева баняСпортни игрища и площадки ще изгради община Сапарева баняв училищата в Ресилово...

Спортни игрища и площадки ще изгради община Сапарева баняв училищата в Ресилово и Овчарци

Спортни игрища и площадки ще бъдат изградени в дворовете на закритите училища в селата Ресилово и Овчарци. Отобщина Сапарева банятърсят проектант за двата обекта, които ще се изградят с европейско финансиране. Обявена еобществена поръчка за предоставяне на проектантски услуги по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнителите, които ще бъдат избрани, ще трябва да изготвитехнически проекти и да осъществява авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обект.

Обществената поръчка е с две обособени позиции. Първата обособена позиция е за изграждане, проектиране и изпълнение на авторски надзорна спортни игрища за футбол, баскетбол и волейбол, детска площадка, силова спортна площадка, паркинг за посетители, зона за тенис на маса и надстройка и преустройство на външните тоалетни на училището вРесилово. Втората обособена позиция е за изграждане, проектиране и изпълнение на авторски надзор на спортно игрище за баскетбол и спортно многофункционално игрище, покрита сцена, силова спортна площадка, благоустрояване на дворното пространство и реконструкция и реновация на съществуващата ограда в училището в Овчарци.

Поръчката е на стойност 46 470 лв. (без ДДС).Средствата са осигурени по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular