Стартира гроздоберът в Община Дупница

Кметът въведе строги забрани

 

 

Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев обяви кампания по гроздобера в населените места. Стартира беритбата на ранните винени и десертни сортове, след което кампанията продължава с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост.

С цел предотвратяване на злоупотреби се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 06:00 часа и след 19:00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване, предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на ЗОСИ, допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция „Инспекция по труда“ непълнолетни сезонни работници.

Заповедта е сведена до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Дупница. Те имат задължението да информират местното население и началника на РУ Полиция-Дупница за сведение и изпълнение.