Saturday, May 25, 2024
HomeРегионПерникСтартира изграждането на нов корпус в пернишко училище

Стартира изграждането на нов корпус в пернишко училище

Стартира изграждането на нов корпус със закрит плувен басейн и спортна зала сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“. В новата сграда ще бъдат обособени още 12 класни стаи с придружаващи санитарни помещения към тях, 8 STEM* кабинета и 2 иновативни обществени пространства. Сградата ще бъде изцяло съобразена с хората с двигателни и други проблеми. Паралелно ще тече и санирането на сградата на училището. През изминалата седмица правителството отпусна на Община Перник целеви средства в размер на 1 368 470 лв., които ще бъдат използвани за първия етап на ремонта.
Изпълнението на проекта е възможно след като през 2020 г. Община Перник успешно го защити по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ на МОН. Общата стойност на средствата, които държавата одобри тогава е 5 млн.лв, а останалите средства ще бъдат осигурени от Община Перник. В хода на работата се предвижда и дворът да бъде озеленен, като се поставят елементи на градския дизайн и паркова среда, където учениците ще имат възможност да комуникират на чист въздух.
*STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.
RELATED ARTICLES

Most Popular