Стойчо Владимиров купува дела на общината в имота на борсата си в Дупница, брои 17 000 лв.

Собственици на къща, построена в общински парцел в Бистрица, плащат 19 355лв. на кметството

Стойчо Владимиров купува дела на общината в имота, в който е разположена борсата на бизнесмена в Дупница. За да стане собственик на целия терен, Владимировще трябва да плати 17 000 лв. – колкото е пазарната оценка на частта на общината, става ясно от докладна записка на кмета Първан Дангов до Общинския съвет. Градоначалникът предлага съветниците да вземат решение за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване на общинската част на имота, намиращ на ул. „Никола Малашевски“, в южната промишлена зона на града. Теренът е с площ 4 241 кв. м, като 4000 кв. м са на Владимиров, а останалите 241 кв.м са частна общинска собственост. Данъчната оценка на имота е 1 844. 60 лв. Той е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти. Общинският съвет ще вземе решение относно сделката на заседанието си на 29 февруари. Местният парламент ще трябва да одобри и цената, както ида упълномощи кмета да подпише договора за продажбата.

На сесията в четвъртък съветниците ще се произнесат и по предложение за закупуване на част от общински парцел в село Бистрица. Заявление да купят мястото са подали Йорданка Горова, Сашка Маркова и Надя Палаканова, които имат законно построена къща в имота. Парцелът е общо1131 кв. м, катособствениците на къщата държат 755 кв. м, а останалите 376 кв. м са частна общинска собственост. Имотът се намира на ул. “Иван Вазов” и е  включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 561.80 лв. Собствениците на къщата трябва да платят  на общината 19 355лв., колкото е пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.