Столичани са внесли над 81 млн. лв. местни данъци и такси

От началото на януари до средата на февруари, столичани са внесли 81, 161 млн. лв. местни данъци и такси, съобщиха от Столичната община. За същия период на миналата година приходите от налози за недвижими имоти и МПС са били 74, 478 млн. лв., уточняват от дирекция „Общински приходи“.

Отстъпката от 5% за данък сгради и МПС важи до 30 април, ако цялата сума се внесе наведнъж. До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако плащате местните налози на части, сроковете за това са:

– Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;
– Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Данъците могат да се плащат и през интернет страницата на Столичната община. Освен с ПИН-код, издаден от общината или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис.

Друга възможност е да заплатят своите данъци по банков път, чрез финансови посредници или в един от 22-те данъчни отдела на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице.

Печатането на данъчните съобщения за София вече започна и разпращането им до собствениците на недвижими имоти в столицата ще стане в края на този месец. По същото време ще бъдат изпратени и електронните писма до 25 455 софиянци, които предпочитат да получават съобщенията по имейла, вместо в пощенската кутия на блока си.

В съобщенията е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които собственикът дължи за имотите си на територията на Столична община. На отделен ред е информацията за наличие на стари задължения, ако има такива.

По закон, при плащане на местни данъци и такси постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване. Така че, ако имате забравен данък за минали години, при плащане сега ще се погасят първо старите дългове, а не този за 2024 г./ pariteni.bg