Стопанският факултет на СУ получи 1 милион лева от анонимен дарител

Сдружението на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (FEBA Alumni Club) и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици през следващите десет години. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

По волята на дарителя, пожелал анонимност, през всяка от следващите десет учебни години ще бъдат отпускани до 15 стипендии на студенти от Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, които са със статут на социалнослаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма “Равен старт”). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5,00.

Ще бъдат отпускани също и до шест стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5,50 (Стипендиантска програма “Високи академични постижения”); десет стипендии за ученици на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски” (“Стипендии СМГ”); до пет стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения (“Стипендии ученици”).

FEBA Alumni Club благодари на дарителя за гласуваното доверие и се ангажира да следва стриктно волята му.

Преди да получи настоящото най-голямото единично дарение в историята си, FEBA Alumni Club е получавал многобройни дарения за студентски и кандидатстудентски стипендии, литература, техника, оборудване и подобрение на учебната база на Стопанския факултет.

FEBA Alumni Club е първото подобно юридическо лице с нестопанска цел, учредено от възпитаници на държавно висше училище България още през юли 2004 г./ offnews.bg