Съветникът Евтим Каламски пред ОбС: Дарявам заплатата си за построяването на кръст в Петрич

С 5 643 000 лв. обновяват 3 училища и 1 детска градина

 

Да бъде построен кръст в Петрич. Това предложи съветникът Евтим Каламски на ОбС сесия в южния град. “Няколко пъти съм го казвал пред вас, колеги, но днес официално ще го кажа от трибуната. Във всеки един град в България има поставен подобен кръст, време е и тук да се обединим за построяването му. Дарявам цялото си месечно възнаграждение и се надявам и вие да последвате моя пример”, заяви Каламски. Заплатата на общинските съветници в Петрич е около 550 лв.

Същевременно стана ясно, че 3 училища и 1 детска градина в Петрич ще бъдат обновени по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно пространство в училища и детски градини в община Петрич“. Проектът се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ и е част от инвестиционната програма за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Петрич.

„Обектите, които са включени в този проект, са Профилираната гимназия „Пейо Яворов“, Трето основно училище „Гоце Делчев“, Средно училище „Никола Вапцаров“ и филиал „Калина Малина“ към ДГ „Звънче“. Общата сума на проекта е около 5 643 000 лв.“, каза Минка Салагьорова, зам.-кмет на Петрич.

Към момента са започнати строителните дейности по два от обектите – Трето основно училище „Гоце Делчев“ и Средно училище „Никола Вапцаров“. „В ремонтните дейности на всички обекти са заложени мерки, които са свързани с енергийната ефективност и подобряването на материалната база като цяло, както сградния фонд, така и дворното пространство, и да се подобрят експлоатационните характеристики на жизнения цикъл на сградите, както и да се осигури достъпна среда за деца и ученици със специални нужди“, добави Минка Салагьорова.