Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионГоце ДелчевСъветниците в Гоце Делчев казаха „да” на общинския план за развитие на...

Съветниците в Гоце Делчев казаха „да” на общинския план за развитие на общината

Общинският план за развитие на община  Гоце Делчев в периода 2014-20120 година бе приет днес на заседание на ОбС.

Основен акцент в програмата се поставя върху инфраструктурата, развитието на конкурентноспособна икономика, селското стопанство, малките и средни предприятия, както и туризма. В документа е записано още, че финансирането на основните проекти на общината трябва да идва от Европейския съюз.

Общинските съветници отложиха за следващо заседание разглеждането на две точки от дневния ред. Първата от тях е за приемане годишния план за дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на община Гоце Делчев. Другата отложена за гласуване точка бе одобряване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на поземлян имот в землището на село Корница.

Очаквайте още подробности от ОбС заседанието в Гоце Делчев.

RELATED ARTICLES

Most Popular