Saturday, June 22, 2024
HomeРегионСъветниците в четвъртък ще утвърждават маломерни паралелки в самоковските училища

Съветниците в четвъртък ще утвърждават маломерни паралелки в самоковските училища

На сесията си в четвъртък съветниците в ОбС-Самоков ще утвърдят предложените от администрацията за маломерни паралелки в няколко училища. Решението ще бъде взето по докладна записка от кмета Владимир Георгиев относно утвърждаване на маломерни и паралелки от два класа /слети паралелки/ за учебната 2018-2019 година. За осигуряване на учебния процес в училищата ОУ „Хр.Смирненски” – село Радуил и ОУ „Д.Дебелянов” – село Говедарци, при изготвяне на бюджет 2019 на Община Самоков, трябва да се предвидят допълнителни финансови средства извън определените по единни разходни стандарти за 2018 г.

Според проектопредложението Общински съвет ще разреши функционирането на маломерни паралелки,  подготвителни групи и слети паралелки в:

ОУ „Христо Смирненски”, с.Радуил – Паралелки: общо  4, oт  които маломерни – 2, слети – 2

I / II клас:      1 паралелка –    10  ученици – слята

III клас:         1 паралелка –     8 ученици – маломерна

V/VIклас:      1 паралелка –     6 ученици –  слята

VII  клас:      1 паралелка –     4 ученици – маломерна

1.2.  ОУ „Димчо Дебелянов” – с. Говедарци – 7 маломерни

I клас:     1 паралелка –     8 ученици – маломерна

II клас:   1 паралелка –     9 ученици – маломерна

III клас:  1 паралелка –    7 ученици – маломерна

IV клас:  1 паралелка –     11 ученици – маломерна

V клас:    1 паралелка –    7 ученици – маломерна

VI клас:   1 паралелка –    16  ученици – маломерна

VII клас:  1 паралелка –    9  ученици – маломерна

1.3. ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово – общо  7 паралелки, oт  които маломерни – 7

I клас:           1 паралелка  –  7  ученици – маломерна

II клас:         1 паралелка –  7 ученици  – маломерна

III клас:        1 паралелка – 12 ученици – маломерна

IV клас:        1 паралелка –   8 ученици  – маломерна

V клас:         1 паралелка –    14 ученици  – маломерна

VI  клас:      1 паралелка –      8 ученици – маломерна

VII  клас      1 паралелка –      8 ученици  – маломерна

1.4.  ОУ „Св.св.Кирил и Методий”- Самоков – 2 маломерни паралелки

VI „а” клас:   1 паралелка – 16 ученици – маломерна

VII „а” клас:  1 паралелка – 16 ученици – маломерна

1.5.  СУ „Никола Велчев”- Самоков – 2 маломерни паралелки

X  клас:  1 паралелка –     15 ученици – маломерна

XI клас:    1 паралелка –   14 ученици – маломерна

1.6. СУ „Отец Паисий” – Самоков – 6 маломерни паралелки

IX  „б” клас:     1 паралелка – 12 ученици – маломерна

X „б” клас:       1 паралелка – 14 ученици – маломерна

X „в” клас:       1 паралелка – 16 ученици – маломерна

XI „а” клас:      1 паралелка – 17 ученици – маломерна

XI „б” клас:      1 паралелка –  13 ученици – маломерна

XII „б” клас:    1 паралелка –  16 ученици – маломерна

RELATED ARTICLES

Most Popular