Sunday, June 23, 2024
HomeРегионСамоковСъветниците дадоха 54 бона на кмета Георгиев за гаража на общината, Петър...

Съветниците дадоха 54 бона на кмета Георгиев за гаража на общината, Петър Георгиев: Ремонт на Елисейския дворец ли ще правим?

Съветниците отпуснаха средства за ремонти из Самоковско, поискани с докладна от кмета Вл. Георгиев. Гласуваната докладна беше за утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2018г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси. Общински съвет – Самоков добави следните нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2018 г.: за закупуване на помпа за топла вода в ДГ „Зорница” със сумата от 1 100 лв. За финансиране на тези разходи средствата се осигуряват от дейност „Детски градини”, § 10-30 „Текущ ремонт”, за „Основен ремонт на канализацията на ул.Абаджийска, гр. Самоков” със сумата от 28 565 лв., като средствата се осигуряват дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, § 10-30 „Текущ ремонт” и за „Основен ремонт на открит паркинг до сградата на Общинска администрация, гр. Самоков” със сумата от 35 000 лв., като средствата се осигуряват от намаление на средствата със същата сума в Списъка за капиталови разходи за 2018 г. по позиция „Изграждане на велоалея по маршрути в гр.Самоков”.

По т.3 от докладната записка от кмета – Позиция „Основен ремонт на подход към подземен гараж-общинска администрация, гр. Самоков” със сумата от 54 082 лв., като средствата се осигуряват от намаление на средствата в Списъка за капиталови разходи за 2018 г. по позиция „Изграждане на помощна сграда в Туристическа градина гр.Самоков”, съветници бяха с особено мнение и поискаха на сесията да се обсъди целесъобразността на финансирането. По това предложение за решение съветникът д-р  Димитър Панев  поиска думата: „Бяха ли заложени някакви средства в бюджета на Общината  за ремонта на паркинга до общината? Ремонтът тече от няколко месеца, защо чак сега се правят промени в бюджета, за да се извърши този ремонт? Не мога да се съглася с изграждането на въпросните вел алеи, за които и миналата година прехвърляхме пак някакви средства, днес  отново пак се искат 35 хиляди лева  за доизграждане. Пост фактум се поставят нещата отново и не съм съгласен да гласуваме тези средства.  54 000лв. също не знам за какво ще бъдат изразходени“ – заяви съветникът.

Кметът Георгиев в отговор каза: “Достатъчно сме открити. В настоящия случай не сте прав и ще ви опровергая. Доста са сериозни проблемите в подземния гараж, който не се използваше. Наложи се да махнем асфалта в подземния паркинг, изолацията, която виждате, че се прави в момента, е по Европейска програма. И ние не сме изразходили нито един лев общински средства до настоящия момент.  Но трябва да се възстанови асфалтовата настилка, затова преди да я поставим ви питаме дали това е възможно. Нека да се отвори това пространство. Подкрепете това наше предложение“ – призова кметът.

Георгиев запозна съветниците  с проекта, като  разгъна една голяма карта  пред тях и подробно  разясни за какво ще бъде изразходена сумата. Съветникът Петър Георгиев също поиска думата и изрази своето мнение: “ Ние не знаем какво гласуваме, гласуваме някакви 54 хил.лв. Прави ми впечатление, че този ремонт на този паркинг продължава все едно правим Елисейския дворец. Вече три месеца се прави тоя ремонт и кой го прави, такива ли са плановете…нестава ясно ? И  като завали дъжд тук само с лодка може да се мине. И ако  за тоя ремонт  не се мисли как да се отводни  това нещо, все едно нищо неправим, а само си хвърляме парите“ – заяви Петър Георгиев.

При гласуването единствено се въздържа съветникът Васил Зашкев ,  останалите 24 –ма съветници гласуваха „За“ предложението бе прието.

Марияна Вучова

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

  1. а когато петарчо гиоргиев прибра 2мл.от общината за лед освлетление на градо му беше добре а сега мо се струват много тези 54000 лв. толкова да е алчен този пешко па и срам нема виарно неможе даги открадне

  2. Вярно е, че се хвърлят пари на вятъра. Където си бяха гьоловете, там са и сега. Воронките и канавката са на най-високите места. Изкърти се стария асфалт, сложи се нов бетон и защо не се дадоха правилни нива. Всъщност изобщо не се дадоха нива за наклоните. Калпава работа. Колкото да се оправдае харча на пари и да се отчисли комисионната.

  3. Ама много ви моля, пишете разбираемо или замълчете!

    • Какво по-точно не Ви е ясно? Една част, една дума или целия текст?

Comments are closed.

Most Popular