Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионПетричСъдът спести 3000 лв. глоба на бившия кмет Вельо Илиев по обвинение...

Съдът спести 3000 лв. глоба на бившия кмет Вельо Илиев по обвинение за бездействие за планините с боклуци в Петрич

 

90-09-01 Velio Iliev
Вельо Илиев

Магистратите от Районния съд в Петрич пожалиха бившия кмет на града Вельо Илиев и отмениха наказателното постановление в размер на 3000 лв. срещу него, издадено от директора на РИОСВ- Благоевград Ангел Георгиев. Случаят е от 25.09.2014 г., когато служители на РИОСВ – Благоевград извършили извънредна проверка в град Петрич за нерегламентирани сметища. При нея е констатирано, че в участъка от площадка на фирма “Александър- 49” ЕООД в близост до ромската махала в Петрич е имало нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от растителен произход, отпадъци от разкомплектоване на МПС, производствени отпадъци и стари автомобилни гуми. Замърсеният участък бил с дължина около 400 м, а площта му около 10 дка, като отпадъците били разхвърляни по целия терен. Съответно служителите на РИОСВ – Благоевград са дали предписания, които в срок до 10 ноември 2014 г. Вельо Илиев като кмет на община Петрич е трябвало да изпълни. От РИОСВ- Благоевград с писмо покана уведомили Илиев, че на 21.11.2014 г. следва да се яви в сградата на проверяващия орган в Благоевград за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, като било подчертано, че и при неявяването му такъв ще му бъде издаден. На съответната дата Илиев не се явил и бил съставен акт в размер на 3000 лв. При връчването на акта в сградата на Общинска администрация-Петрич Вельо Илиев собственоръчно написал възражение, като посочва, че отпадъците от протокола са извозени до депото. „Отпадъците бяха извозени до регионалното депо за неопасни отпадъци в местността Тумбите в посочените срокове в констативния протокол”, коментира пред „Вяра” случая Вельо Илиев. Нарушението му е квалифицирано като бездействие. Изхвърлянето на значително голямото количество отпадъци е на площ около 10 декара. На 21.04.2015 г. въпреки възраженията на Вельо Илиев е издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ- Благоевград за наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение по Закона за управление на отпадъците. Преди дни обаче то бе отменено от Районния съд в Петрич.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular