Съдът спести 3000 лв. глоба на бившия кмет Вельо Илиев по обвинение за бездействие за планините с боклуци в Петрич

 

90-09-01 Velio Iliev
Вельо Илиев

Магистратите от Районния съд в Петрич пожалиха бившия кмет на града Вельо Илиев и отмениха наказателното постановление в размер на 3000 лв. срещу него, издадено от директора на РИОСВ- Благоевград Ангел Георгиев. Случаят е от 25.09.2014 г., когато служители на РИОСВ – Благоевград извършили извънредна проверка в град Петрич за нерегламентирани сметища. При нея е констатирано, че в участъка от площадка на фирма “Александър- 49” ЕООД в близост до ромската махала в Петрич е имало нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от растителен произход, отпадъци от разкомплектоване на МПС, производствени отпадъци и стари автомобилни гуми. Замърсеният участък бил с дължина около 400 м, а площта му около 10 дка, като отпадъците били разхвърляни по целия терен. Съответно служителите на РИОСВ – Благоевград са дали предписания, които в срок до 10 ноември 2014 г. Вельо Илиев като кмет на община Петрич е трябвало да изпълни. От РИОСВ- Благоевград с писмо покана уведомили Илиев, че на 21.11.2014 г. следва да се яви в сградата на проверяващия орган в Благоевград за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, като било подчертано, че и при неявяването му такъв ще му бъде издаден. На съответната дата Илиев не се явил и бил съставен акт в размер на 3000 лв. При връчването на акта в сградата на Общинска администрация-Петрич Вельо Илиев собственоръчно написал възражение, като посочва, че отпадъците от протокола са извозени до депото. „Отпадъците бяха извозени до регионалното депо за неопасни отпадъци в местността Тумбите в посочените срокове в констативния протокол”, коментира пред „Вяра” случая Вельо Илиев. Нарушението му е квалифицирано като бездействие. Изхвърлянето на значително голямото количество отпадъци е на площ около 10 декара. На 21.04.2015 г. въпреки възраженията на Вельо Илиев е издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ- Благоевград за наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение по Закона за управление на отпадъците. Преди дни обаче то бе отменено от Районния съд в Петрич.