Saturday, May 25, 2024
HomeРегионБлагоевградСъдят германец от Микрево за незаконно отглеждане на костенурки

Съдят германец от Микрево за незаконно отглеждане на костенурки

Окръжна прокуратура-Благоевград е внесла в съда обвинителен акт срещу Г.Б., немски гражданин, привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление. Обвиняемият Б. е постоянно пребиваващ в България, като през 2016 г. закупил имот – къща с двор в с. Микрево. След като се нанесъл да живее там със семейството си, започнал да намира на различни места костенурки. Носел ги в дома си, започнал да ги отглежда и храни. За целта им изградил в двора две заградени с бетонни тухли пространства, като върху тях имало поставени дъсчени прегради. Към м. юли 2018 г. Г.Б. държал и отглеждал общо деветнадесет костенурки от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата констенурка (Testudo hermani). Въпросните животни са защитени от Закона за биологичното разнообразие и Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания – Бернска конвенция. Обвиняемият Б. се запознал със съседа си К.К., като по повод костенурките му обяснявал, че ги намерил ранени и ги спасявал. Тъй като често пътувал за Германия, мъжът оставял ключа от двора на къщата си на К.К. с уговорката да ги храни редовно. През м. юни 2018-а в Регионална инспекция по околна среда – гр. Благоевград е постъпил сигнал за незаконно отглеждане на животински видове – костенурки. Експерти на институцията извършили проверка на място. През оградата на имота забелязали, че в двора се движат голям брой костенурки и веднага уведомили полицията. След оглед животните били иззети. От назначената ветеринарномедицинска експертиза се установява, че всички костенурки са в добро здраве и могат да бъдат пуснати в естествените им местообитания в състоянието, в което са намерени, и същите са освободени от експертите на РИОСВ. Предстои делото срещу обвиняемия Б. за незаконно държане на диви животни от защитен вид да продължи в съда.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular