Със създаването на клъстер за иновации в агропродуктите община Разлог цели да подпомогне млекопроизводители и млекопреработватели

Четири обучения за създаване на клъстер за иновации в агропродуктите е имало в Разлог през миналата седмица, съобщават от пресцентъра на общината. На тях са застъпени теми за основните проблеми на млекопроизводителите и млекопреработвателите, маркетингови въпроси, пласиране на продукцията, иновативни продукти и представяне на добри практики.
Със създаването на клъстер за иновации в агропродуктите община Разлог цели да подпомогне млекопроизводители и млекопреработватели за интегриране на иновации в тяхното производство. Клъстерът, с център Разлог, обхваща територията на всички общини от област Благоевград с проект, по програма за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море”, посочват от общинския пресценър. От там допълват, че за целия регион агро-хранителният сектор има важна социално-икономическа роля, особено в селските общности, където е основен елемент за развитието на региона. От общинския пресцентър съобщават още, че повечето ограничения, които се срещат в селските райони, са липса на иновации и производителност, качество и безопасност на храните, както и трудности при популяризирането на продукти и достъп до финансиране.
В изпълнението на проекта община Разлог си партнира с университети, агенции и общини от България, Гърция, Кипър и Албания.