Със 105 807 лв. от общинския бюджет започна ремонтът на пустееща от 10 години училищна столова в Добринище

 

Кметът на Банско Георги Икономов подписа договора за преустройство, ще подменят с нови негодните настилки, мазилка и инсталации

 

30-07-01

Кметът на Банско Георги Икономов подписа договор за преустройство на съществуваща кухня и столова в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ в Добринище. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 105 807,90 лв. с ДДС, като средствата са предвидени от общинския бюджет. След като повече от 10 години столовата в училището стои затворена, в нея вече стартираха ремонтните дейности. Основно ще се рехабилитират съществуващите помещения, предназначени за изхранване на учениците. Изпълняваният проект предвижда обособяването на столова, в която ще има възможност едновременно да се хранят 94 човека, разливна кухня, в която да се доставя храна от кухня майка, и прилежащите към тях санитарни помещения. Ще бъдат премахнати негодните настилки, мазилка и инсталации и ще де подменят с нови. Ще бъдат премахнати преградните стени и изградени нови за обособяване на необходимите помещения, а дограмата ще бъде изцяло подменена.30-07-01_6374

„Срокът за изпълнение на ремонтите дейности е два месеца, след който учениците в най-голямото населено място в общината след териториалния център Банско ще могат да се възползват от изцяло подновено помещение за топъл обяд, така както децата в Банско вече го правят. През изминалата година проектирахме помещението за хранене и подготвихме необходимата документация за изпълнението на проекта. С приемането на бюджета за тази година преустройството стартира”, коментира Икономов.