Със 732 140 лв. ремонтират водопровод в Сапарево

Община Сапарева баня търси строител

Община Сапарева баня ще ремонтира водопровод в Сапарево, във връзка с което търси строител. Обявена е обществена поръчка за изпълнение на инфраструктурен проект: «Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Сапарево, община Сапарева баня в участъка от км 1776,50 до км 3054,80». Съществуващият водопровод от допълнителното водоснабдяване на с. Сапарево е изграден през 1996-1997 година от стоманени тръби ф159. Водопроводната мрежа е в експлоатация от 20 години и е морално и физически остаряла. Стоманените тръби представляват сериозен проблем, поради тяхната ненадеждност, високото ниво на корозия, влошаване качеството на питейната вода. В обхвата на възлаганото е предвидено именно да се извърши подмяна на водопроводната мрежа, като се предвижда изпълнение с полиетиленови тръби PEHD ND200, с нормативно налягане PN10, от полиетилен тип 100RC с дължина 1278,30 м. По дължина на трасето следва да се монтират въздушници и изпускатели, посочено е в документацията.

Поръчката е на стойност 732 140,93 лв. (без ДДС). Оферти или заявления за участие могат да се подават до 7 март.