С електронни дневници стартира новата учебна година в НУ “Станислав Доспевски“ в Самоков

Целият екип на школото начело с директорката Камелия Асенова се включиха в почистването на двора

 

Начално училище „Станислав Доспевски“ в Самоков е готово за 15 септември, ремонтните дейности вече приключиха, уведоми директорът Камелия Асенова. В учебното заведение се обучават над 335 деца, 72-ма са първокласниците, които ще влязат за първи път в училище. Училищната програма за целодневната организация на учебния ден е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, а заетостта й ще бъде 97%, коментира директорът Асенова.

„През летния сезон в училището беше извършен основен ремонт на три стаи с ново оборудване, това са дирекция, учителска стая и стаята на педагогическия съветник. Подменена бе коридорна врата със стъклопакет. Реализиран бе проектът по Национална програма „Осигуряване  на съвременна образователна среда“, модул – осигуряване на ученически шкафчета. Изработени са 348 шкафчета. Класните стаи са оборудвани с нови технологии, които отговарят на нуждите на съвременното образование. Училището вече разполага с интерактивни дъски, проектори, лаптопи – преносими. Изграден е и нов компютърен кабинет. В училището има уайфай мрежа и всеки учител има свободен и постоянен достъп до интернет. Училището работи и с платформата „Уча се“. Новата учебна година ще стартира с електронни дневници”, коментират от училището. „Всеки родител или ученик може във всеки момент да провери текущите си оценки по всички предмети, отсъствията от часовете – извинени и неизвинени, забележки от преподавателите, седмичното си разписание, графика за контролните и класните работи. Електронният дневник може напълно да замести хартиените дневници, ученическите бележници и да се използва за множество допълнителни справки, които улесняват и родители, и учители.  Предстои обезпаразитяване на тревните площи и 24 часа ще бъде ограничен достъпът след третирането.

Целият екип на школото начело с директорката Камелия Асенова се включиха в почистването на училището, тротоарите и двора. Стана ясно още, че вътрешните ремонтни дейности на сградата са извършени за сметка на школото. Предстои да бъде извършен основен ремонт на училищния двор по спечелен проект на община Самоков „Благоустрояване и изграждане на спортни площадки“.