Sunday, June 23, 2024
HomeРегионКюстендилС 28 000 лв. облагородяват междублокови пространства и детски площадки в Кюстендил

С 28 000 лв. облагородяват междублокови пространства и детски площадки в Кюстендил

Зам.-кметът Росица Плачкова: Гражданите могат да направят проектните предложения от 1000- 2000 лв., а целта е благоустрояване на градската среда в общината

 

Община Кюстендил обяви възможността местните хора да се сдружават и да участват в програма, която цели благоустрояване на градската среда в Кюстендилска община. Това съобщи на пресконференция зам.-кметът на община Кюстендил Росица Плачкова, която ще бъде и ръководител на работната група по програмата. Стана ясно, че проектните предложения трябва да са от 1000-2000 лв. за облагородяване на междублокови пространства, почистване на паркови и пешеходни зони, залесяване, градинско обзавеждане, ремонтиране на детски съоръжения, купуване на дребна техника.

“Във вторник, 19 юни, на сайта на община Кюстендил ще бъдат качени изискванията по кандидатстване по програма за необходимите документи, които трябва да бъдат попълнени, като доуточнявам не на ръка. В тази инициатива в рамките на 1 месец от 19 юни до 19 юли заинтересованите ще могат да подават предложения, след което комисията ще ги разгледа, ще направи оценка и ще разпредели финансовия ресурс. Той е осигурен от община Кюстендил в размер на 20 000 лв. и сдружение “Агора”- 8000 лв., които отпуска фондация „Америка за България”, каза Росица Плачкова.

По програмата могат ще бъдат допуснати организации съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, организации в обществена полза, сдружения за етажна собственост, читалища, детски градини и училища, както и инициативни групи от поне 10 лица, с нотариално заверен договор между тях, с посочен техен представител и открита банкова сметка. Проектите могат да засягат само общинска собственост, като община Кюстендил ще помага, като предоставя необходимата скица на терена.

“Продължителността на проекта не може да надвишава 2 месеца. Всеки един от кандидатите може да подаде само едно проектопредложение. Ако подаде две – и двете ще бъдат елиминирани, без значение дали са допустими, или не. Това са условия, поставени от съфинансиращия орган и структурата на управление и структурата на осъществяване на проекта е съобразена със сдружение “Агора”. За оценка максималният брой точки, които се дават, са 100, като ще се стимулират проекти, в които местната общност се ангажира с поддръжката и опазването на направената инвестиция. Бонус от 5 т. се дава и за проекти, при които има синергичен ефект с други изпълнени по програми на държавата или ЕС. След като разгледаме предложените идеи, ще се произнесем в едномесечен срок кои кандидати са одобрени и кои не”, каза още Росица Плачкова.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular