С 396 861,18 евро осигуряват енергийната ефективност на детски заведения в Сандански и Ново село

 

11-02-90-545_n 11-02-90-8986_nКметът Кирил Котев откри конференция за проекта ” Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини” за общините Сандански и Ново село. Бюджетът е за 396 861,18 евро, като размерът на финансовата помощ е 100%, с продължителност на проекта 24 месеца. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България – Македония. Обекти на интервенция са Детска градина “Зорница”, село Дамяница, община Сандански, и Детска градина “Сонце”, община Ново село. Екипът от Сандански включва Йорданка Нонева-Златкова – ръководител екип; 11-02-90-329_n 11-02-90-039_nМария Панайотова-Василева – координатор; Траяна Суфарева – счетоводител; Марио Андреев – експерт инвест. дейности. Презентация направи Йорданка Нонева от Сандански. Присъстваха кметът на община Сандански Кирил Котев и зам.-кметовете Георги Трайков и Зорица Органджиева, както и кметът на Ново село Любе Велков. Бюджетът е балансиран между двете общини. ДГ в Ново село е построена през 1975 год., а ДГ в село Дамяница – през 1979 год. Предвидена е кампания за повишаване на екологичната информираност, обучение на учители – семинари на тема “Околна среда” и “Енергийна ефективност”, както и създаване на уебсайт.