С 400 000 лв. подменят 2,9 км водопроводи в Петрич

145-01-04 Димитър Бръчков
Димитър Бръчков

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отпусна 400 000 лв. на община Петрич за подмяна на общо 2,9 км вътрешноградска водопроводна мрежа, информираха от общинската администрация в града. Това е първият резултат на спечелено външно финансиране за Петрич след решението Общинското дружество „ВиК” ЕООД да стане член на Асоциацията по ВиК в област Благоевград. За сравнение за изминалите 10 години са инвестирани общо 600 000 хиляди лева за подмяна на тръбите в град Петрич, като за 9 години сумата е точно 400 000 лв., колкото сега отпуснатите за една година. На следващ етап община Петрич очаква финансиране и по проекта за подмяна на етернитовия довеждащ водопровод от местността Каптажите до град Петрич и допълнителен резервоар, с който да бъде захранена висока зона. Това е зоната, която има проблеми с водоснабдяването при намаляване на дебита подавана питейна вода – гравитачно и помпажно. Стойността на посочения проект е 2,2 млн. лева. „С тези два проекта община Петрич поставя дългоочакваното начало за решаване на проблемите с водоснабдяването на града, тъй като голяма част от вътрешноградската мрежа е амортизирана, аварира постоянно и води до загуби на питейна вода”, категоричен е пък кметът Димитър Бръчков.