Такса „смет” за община Рила отново се вдига

Такса „смет” за община Рила се вдига за 2020 г., обявиха от администрацията. Сега се правят изчисленията с колко точно ще е покачавено. За  2019 г. таксата бе вдигата с до 3 пункта. Сега домакинствата плащат 9% от данъчната оценка на имота, а юридическите лица – 22%. Размерът на таксата „смет” за общината е определен в 8 категории според това дали обектът е в регулационния план на селището, дали на територията се извършва сметосъбиране, дали обектът е туристически, почивна база, заведение. Новото увеличение за догодина е заради нарастващите разходи по сметосъбирането и транспортирането на боклука, който ще се кара до новото депо край Благоевград.  Общината с население около 2200 души генерира около 600 тона отпадъци годишно. На територията й е Рилският манастир. Светата обител също плаща частично такса „смет”, пояснява Мария Костова, говорител на общината: “Освободени са от данъка централният манастирски комплекс, костницата “Свети Лука”, молитвените домове. Всичко останало не е освободено от такса „смет”. Има туристическа спалня, здравна служба, манастирското стопанство, където се помещава. Те имат сметосъбирачна машина от 2011 г. Извозва се сметта на нашето депо, но за наша сметка”./БНР