ТЕЦ Бобов Дол напредват с преговорите с американски производител на оборудване за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от водород и природен газ

„ТЕЦ Бобов Дол от години декларира публично своята пълна подкрепа за каузата за постепенно редуциране на въглеродните емисии и 100%-ното им елиминиране до 2050 година, което е в съответствие с Парижкото споразумение за климата. Но за да се случи преходът по-най-добрия начин е необходимо да получим и подкрепа от държавата, тъй като няма как да се справим сами финансово, въпреки че успяваме сами да намерим средства за много голяма част от започнатите инвестиционни проекти.“ заяви инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол.

Изказването на изпълнителния директор на най-голямата електрическа централа в Югозападна България идва на фона на изострящото се за пореден път в последните месеци напрежение между енергетиците и държавата след като бе оповестена информация за проекта на енергийна стратегия на Република България, който в момента се обсъжда от политиците.

„Всички трудещите се в ТЕЦ Бобов Дол, както и в мините, осъзнаваме необходимостта от промяна в начина на производство на електрическа енергия, но искаме и да обясним достатъчно ясно на хората, че знайни и незнайни публични говорители ги заблуждават с твърденията, че енергийният микс може да е съставен на 100% от ВЕИ. Тези некомпетентни говорители пропускат удобно факта, че газовите мощности, каквито са ТЕЦ и АЕЦ, трябва да са неизменна част от електроенергийната система, ако искаме тя да бъде сигурна и независима. Ако някой все още мисли, че ще имаме с какво да се топлим и с какво да си светим през зимата, ако разчитаме единствено на слънчева и вятърна енергия, са успели да го заблудят. За пореден път подчертавам, че ръководството на ТЕЦ Бобов Дол от години работи усилено, за да се осъществи енергийната трансформация на дружеството по най-добрия начин за всички.“ заяви инж. Любомир Спасов.

Директорът на Централата заяви, че в момента се водят напреднали преговори с американски производител на оборудване за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с изгаряне на водород и природен газ.

„Разглеждаме природния газ като преходно гориво за преминаване към въглеродна неутралност до 2050 година и искрено се надяваме Правителството да не ни възпре в постигането на тази важна цел за всички българи. Истината е, че за да се реализират нашите цели, се нуждаем от финансова помощ, най-вече за реализиране на време на два от основните ни проекти. Става въпрос за монтажа и последващия пуск на високотехнологични хибридни турбини, които ще работят на природен газ и водород. В момента уточняваме подробностите по сделката, която ще сключим с една от най-реномираните и доказали се във времето американски компании. За да се случи по най-добрия начин е важно и държавата да ни окаже необходимата подкрепа по повод изграждането на газова инфраструктура, която да ни свърже с близкия газопровод.“ каза инж. Любомир Спасов.

Според директора на ТЕЦ Бобов Дол, ако дружеството получи необходимата помощ за реализацията на поне тези 2 важни инвестиции, ще успеят поетапно да извеждат от експлоатация въглищни мощности в рамките на 2-3 години след пуск на новоизградените нискоемисионни мощности.

„Не бива да забравяме и че след като трансформираме производствената си дейност, ще имаме още не по-малко важна работа. Необходими са и последващи инвестиции за извършване на консервиране на излезлите от експлоатация производствени мощности, както и рекултивация на терените, които са били използвани за съхранение на пепелна маса.“ каза инж. Любомир Спасов.

Изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол отбеляза, че неговите колеги миньорите също ще имат нужда от помощ по повод по-ранно извеждане от експлоатация на минните участъци, както и за извършването на задължителната рекултивация на засегнатите от въгледобива терени.