Турска организация за миграцията: Близо 1 млн. български турци са били принудени да напуснат страната в периода след 1989 г.

Президентът Ердоган  на среща с изселници

Проблемите на етническите турци в балканските страни и пътищата за тяхното разрешаване бяха обсъдени по време на тридневен семинар под домакинството на Федерацията на Средиземноморските балкански турци, която е в състава на Конфедерацията на балканските румелийски турци, предаде за БТА Нахиде Дениз. В семинара участваха ръководители и представители на структурите на конфедерацията в балканските страни.

Председателят на конфедерацията Зюрфеддин Хаджъоглу специално се спря на проблемите на българските турци, напускащи България в търсене на по-добър живот.

“От 1989 г. насам повече от 500 хиляди български турци се преселиха в Турция. Друга част, почти наполовина, имигрираха в западноевропейските страни в търсене на по-добри условия за живот от тези в България. Близо 1 милион български турци през този период се принудиха да напуснат България. Като неправителствена организация ние предприемаме различни инициативи, за да не се повтарят тези процеси”, каза Хаджъоглу.

Преди година генералният консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани определи на среща с областния управител на Кърджали Никола Чанев България като “нашата врата към Европа” и подчерта, че българските турци и изселниците ни в неговата страна са “здравият мост между двете държави”.