Friday, June 21, 2024
HomeРегионБобов долУвеличават заплатите на кметовете в Бобовдолско

Увеличават заплатите на кметовете в Бобовдолско

Предстои увеличение на заплатите на кмета на Бобов дол и на кметовете на по-големите села в общината. Предложението е Общинският съвет  да определи конкретнитеразмеринаиндивидуалнитеосновнимесечнизаплатинауправниците на общината, които са актуализирани през декември миналата година. Предложението е основното месечно възнаграждение на кмета на общината да бъде 4350 лв., на кмета на Мламолово – 1620 лв., на Големо село – 1480 лв., на Мало село и Долистово – по 1400 лв., а на Бабино и Голям Върбовник – по 1300 лв., става ясно от докладната записка на кмета на общината Елза Величковадо местния парламент.

Припомняме, че кмет на Мламолово е Милчо Михайлов, на Големо село – Васил Васев, на Мало село – Сашко Александров, на Долистово– Надка Серафимова, на Бабино– Нели Любомирова – Туджарова, а на  Голям Върбовник – Васил Стойнев

В докладната се иска още общинските съветници да разрешат размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в общината. Акопредложението сеприеме, новите възнаграждения ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари тази година. Решение по докладната ще бъде взето на предстоящото заседание на общинските съветници, насрочено за 30 май.

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. ЗАЩО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СИ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ,А НА ПЕДИАТЪРА Я НАМАЛЯВАТ……

Comments are closed.

Most Popular