Saturday, May 25, 2024
HomeРегионБлагоевградУвеличиха заплатите в системата на образованието в Благоевград

Увеличиха заплатите в системата на образованието в Благоевград

  • За представително облекло на педагогическите специалисти бяха договорени не по-малко от 430 лв.

 

Д-р Атанас Камбитов

По-високи заплати на част от работещите в системата на предучилищното и училищното образование бяха договорени между кмета д-р Атанас Камбитов, представители на синдикатите и Съюза на работодателите в Благоевград. В тази връзка в кабинета на д-р Камбитов бе подписан Колективен трудов договор. При постигнато увеличение педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование ще получат ръст на възнагражденията не по-малко от 20%. За работниците и служителите от непедагогическия персонал е определено увеличение от 5% до 15%. За работа с деца със СОП на непедагогическия персонал в детските градини ще бъде изплащано по 20 лева. За провеждане на лекторски час учителите ще получават не по-малко от 7,40 лева. За представително облекло на педагогическите специалисти бяха договорени не по-малко от 430 лева, а за работно облекло на непедагогическия персонал не по-малко от 300 лева. Освен по-високи възнаграждения бяха договорени и допълнителни дни за отпуск на служителите с намалена работоспособност с и над 50%. Всички промени влизат в сила от 1 януари.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular