Управителката на ВиК Благоевград Росица Димитрова: Стигнахме над 90% по събиране на вземанията, цената на водата от  8 г. е закована на 1,39 ст.

Инж. Росица Димитрова

ВиК Асоциацията гарантира безвъзмездно европейско финансиране, притесненията на жителите на Кресна и Струмяни за прекалено високи цени, са неоснователни

Цената на услугата към хората ще бъде единна за всички потребители, а качеството – подобрено, каза още шефката на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

 

Разговаяме с управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград Росица Димитрова по актуални теми:

 

 • Г-жо Димитрова, финансовият отчет на дружеството показва нетна печалба в размер на 605 000 лв. за 2017 г, което е почти двойно сравнено с числата от 2016 г. в размер на 375 000 лв. За какво стигат и за какво не тези средства?

 • Реализираната от дружеството печалба се използва за придобиване на нови активи и модернизация на съществуващите във връзка с подобряване оперативните възможности и конкурентоспособността на дружеството. Тези средства не са достатъчни за реализация на по мащабни проекти за реконструкция на ВиК мрежи или съоръжения, каквито бихме искали да осъществим.

 • Вашето кредо е – „Вода. Иновации. Качество“. Успявате ли да се придържате към него, всеки знае, че иновациите и качеството изискват солиден ресурс?

 • Стараем се с наличния ресурс да въвеждаме иновации, да подобряваме качеството и да реализираме мерки за намаляване на загубите на вода. Подобряваме непрекъснато обслужването на нашите потребители, организираме информационни кампании и насърчаваме децата и техните родители как да пестят водата и да я пазят чиста. Инвестираме в обучения на служителите ни, мотивираме ги и да бъдат отлични професионалисти и клиентски ориентирани.

 

 • Каква е събираемостта на сметките и как се справяте с некоректните платци, тъй като битката е тежка?

 • Дружеството има сравнително висок процент на събираемост на вземанията, над 90%. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград използва всички законови възможности, в т.ч. завеждане на съдебни искове, изпращане на покани за доброволно плащане и др. След изчерпване на всички възможни мерки, дружеството може да предприеме и преустановяване на водоподаването на конкретния длъжник. Когато имат проблем или забавяне в плащането нашите потребители е най-добре да се обърнат към нас, за да им помогнем и консултираме.

 

 • Колко е реалната цена на водата според Вас и колко плащат благоевградчани за кубик?

 • Към настоящия момент комплексната цена, заплащана от благоевградчани е в размер на 1,39 лв. без ДДС, одобрена от 2010 г. Тя включва следните услуги:

 • „доставка на питейна вода“ с цена 1,02 лв. без ДДС

 • „отвеждане на отпадъчни води“ с цена 0,13 лв. без ДДС

 • „пречистване на отпадъчни води“ с цена 0,24 лв. без ДДС

Тази цена е недостатъчна през последните години за покриване на текущите разходи на дружеството, предвид увеличението в цените на услуги, материали и електроенергия. Цената не е достатъчна за генериране на средства за инвестиции и поради тази причина е необходимо да бъде актуализирана.

 • Кой е проектът, с който най- много се гордеете и кой е проектът, който бихте искали да осъществите?

 • Гордея се, че успяхме с общите усилия на всички служители, да превърнем „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград в отлично управлявано дружество, с много добри финансови резултати, километри реконструирана мрежа и подменени и модернизирани ВиК съоръжения. Но, най-вече с нарастващото доверие от страна на потребителите.

 • Водната асоциация в Благоевградско все още не може да се случи, тъй като жителите на общините Кресна и Сандански отказват да се присъединят. Какво бихте желали да кажете на тези хора, за да спрете страховете им?

 • Асоциацията по ВиК в област Благоевград е факт от три години, но липсва консолидация на обособената територия на дружеството, което е пречка за получаване на безвъзмездно европейско финансиране във ВиК сектора. Притесненията на жителите на Кресна и Струмяни за прекалено висока цена на предоставяните услуги по водоснабдяване и канализация са неоснователни. Цената на предлаганите услуги ще бъде единна за всички потребители на дружеството на територията на областта. Същевременно ще бъде подобрено качеството на предлаганите услуги, въвеждане и спазване на високите стандарти в сектора. Винаги сме заставали с лице пред хората, по всяко време, те могат да разчитат на нас.

 

 • Каква е средната възраст на водопровода в Благоевград? Колко километра ВиК мрежа обслужва дружеството и колко човека се грижат за нея?

 • Дължината на обслужваната водопроводна мрежа от дружеството е 1 557 км, а канализационната мрежа е с дължина 404 км. Освен ВиК мрежите дружеството експлоатира 4 пречиствателни станции за питейни води и 4 пречиствателни станции за отпадъчни води. Трудно е да определим средната възраст на водопроводната мрежа, но е от порядъка на 35-40 години, но има и населени места с мрежи на над 50 години. Бройката на персонала зает с поддръжката и експлоатацията на мрежата е 410 човека, от общия персонал, който 513 човека. През последните четири години персонала в дружеството е редуциран с около 10 %, въпреки че се е увеличила дължината на експлоатираната мрежа от дружеството.

 

 • Успявате ли да заделите средства за закупуването на нова техника?

 • Ежегодно дружеството обновява наличната механизация и през изминалата година бе закупена каналопочистваща машина, която ще даде възможност за по-ефективно обслужване на канализационната мрежа.

 

 • Има ли проблем с водоподаването на територията на област Благоевград? Къде в момента се извършва подмяна на мрежата?

 • Към момента в обслужваната територия от дружеството няма проблем с водоподаването, а ремонтните дейности се изпълняват и в трите регионални поделения, съгласно одобрената ни инвестиционната програма за 2018 година.

 

 • Последно дружеството беше отличено с две награди в конкурс за “Най- зелени компании в България”. Как успявате да се грижите за природата, какви съвети може да дадете на благоевградчани в тази посока?

 • В своята дейност дружеството набляга на разделното събиране на отпадъците, рекултивация на терени с утайка от пречиствателна станция за отпадъчни води, възстановяване на опожарени горски терени и укрепване на свлачища. Това са само част от успешните мерки на дружеството, свързани с оползотворяването на утайките от процеса на пречистване на отпадъчните води, които и до момента са проблем на национално ниво.

Отделяме и изключително внимание на нашите потребители, за важността на този безценен ресурс – водата и неговото опазване.

 • Коя е наградата, която Ви е най- скъпа?

 • Тази година получихме специалната награда на b2b Media за цялостен принос в опазването на природните ресурси.

Истината, че за мен най-важната награда е доверието на потребителите, което виждам всеки ден.

Благодарна съм и на всички наши служители за ежедневната им подкрепа за успешната работа на дружеството.

Разбира се, проектът който ме вдъхновява е създаденият от нас „Музей на водата“, по повод 60-годишния юбилей на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

 • Какво Ви мотивира да организирате куп кампании и инициативи, работещи за реномето на повереното Ви дружество?

 • „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е едно от най-важните и структуроопределящи компании в Благоевград и региона. Ние сме „на показ“ всеки ден, пред всеки един от жителите на обслужваните от нас градове и села. Това е огромна отговорност, но също така и чудесна възможност да бъдем добрия пример за хората.