Saturday, May 25, 2024
HomeРегионСамоковУправителят на болницата в Самоков д-р Красимира Ковачка: Общинските болници са притеснени...

Управителят на болницата в Самоков д-р Красимира Ковачка: Общинските болници са притеснени от новите лимити, ще протестираме

Болничният шеф раздаде 18 свидетелства за професия “Болногледач“ – с придобита втора степен

 

Управителят на МБАЛ-Самоков д-р Красимира Ковачка раздаде 18 свидетелства за професионална квалификация по професия “Болногледач“. Тапиите са с придобита втора степен на професионална квалификация, специалност “Здравни грижи”.

Проведени са 660 учебни часа, от които теоретично обучение 228 часа по „Ваучери за заети лица”. Това представляват обучения за заети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Обучаваща институция е била ЦПО към КНСБ, а преподаватели са били д-р Емилия Ангелова Хаджийска, д-р Светла Павлова Николова, д-р Ивалина Михайлова Трендафилова.

От МБАЛ-Самоков са участавли 18 заети лица, които са на трудов договор в болницата, работещи като санитари, със средна степен на образование. Обучението премина успешно, като бяха изучавани икономика, предприемачество, здравословни и безопасни условия на труд, въведение в професията, правна рамка на здравеопазването, професионална и медицинска етика, основи и методи на социалната работа и други. „Тези обучения ги провеждаме вече няколко години.

МБАЛ-Самоков има голям опит в тях и при наличието на други европейски програми ще продължим да участваме с проекти за обучения, защото по този начин работещите в болницата придобиват квалификация. Освен това те ще могат да работят и извън болницата като болногледачи. В условията на здравната реформа това все повече става необходимо“ – заяви д-р Ковачка по време на връчване на свидетелствата на завършилите обучението.

Д-р Ковачка коментира специално за „Вяра” и новината за орязаните болничните легла в Софийска област. Областният управител Илиан Тодоров настоява в писмо до здравния министър болничните легла в Софийска област да не се орязват, както предвижда проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Националната здравна карта 2018 г. Тодоров се срещна и разговаря с директора на РЗИ – Софийска област д-р Александър Златанов и получи подкрепата му за предприемане на всички мерки за запазване на болничните леглата в областта.

С Националната здравна карта с най-много бройки се орязват леглата в хирургията, интензивните отделения и леглата в терапевтичните отделения. Ето как коментира темата и д-р Ковачка:

– Д-р Ковачка, говори се за драстично намаление на легловата база в болниците в Софийска област. Какви са притесненията Ви в тази връзка, касае ли това и МБАЛ-Самоков?

– Да, проведе се такава среща с Постоянната комисия по здравеопазване към Сдружението на общините, на която разбрахме, че в Софийска област има намаление на физиотерапевтичните легла, интензивните и хирургичните легла. Разбира се, че сме притеснени, защото договорът със Здравната каса ще бъде сключен в зависимост от броя на леглата и нивата на компетентност, които има дадената болница. Освен това категорично беше заявено от представители на министерството, че ще имаме лимитиране на финансовите средства ежемесечно, които ще ни бъдат дадени в следващите две седмици. Така че ние ще бъдем поставени в условия при новите цени на клинични пътеки да лекуваме по-малко болни за един месец, отколкото досега и отново може би ще изпаднем в надлимитна дейност. Имайки предвид това, че ще има ежемесечен лимит на дейността ние, при новите цени на пътеки, ще имаме по-малка използваемост, което е заплаха за всички общински болници, тъй като при следващата година при сключването на рамковия договор ще се взема под внимание показател „Използваемост на леглата“. Той трябва да бъде 70%. Но при наличието на лимит ние трудно ще го достигнем.

-Каква е реакцията Ви при това положение?

-В тази връзка всички представители в Постоянната комисия по здравеопазване решихме да се направи протестно писмо до надзора на касата, до Министерството на здравеопазването с оглед коригиране на здравната карта на София-област. Необходимо е тя да отговаря на действителните потребности на населението.

-А конкретно за самоковската болница?

-Ако конкретно трябва да кажа за МБАЛ-Самоков – ние сме представили като нива на компетентност и легла  и се запазва в 90%. Единственият проблем, който ни касае, са физиотерапевтичните легла и хирургичните легла, което се надявам да го коригираме и да успеем да го договорим.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular