Учениците от ОУ „Св. Климент Охридски” в Добринище обраха медалите в състезанието „Многознайко”

Националните ученически състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на учениците, да възпитат у тях стремеж за знания и постигане на успехи. Състезанията са предназначени за ученици 4.-7. клас и се провеждат в три кръга.
Учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище взеха участие в 1-вия кръг от състезанията по български език и литература и английски език и заслужено спечелиха 20 златни, 16 сребърни и 2 бронзови медала, както и 6 поощрителни грамоти.
Учителите се гордеят с постиженията на възпитаниците си и очакват от тях достойно представяне и в следващите кръгове на състезанията.