Ученици от Сандански помогнаха с прибирането на реколтата в оранжерия в Лешница

Ученици от Земеделската професионална гимназия в Сандански посетиха стопанство за производство на оранжерийни зеленчуци в с. Лешница. Събитието е част от кампанията на Министерството на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов „Супер фермер“.

Собственичката на стопанството се занимава с отглеждането на домати, краставици и салати. Тя е бенефициент по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Инвестицията по проекта е на стойност 29 337 лв., като собственичката е закупила техника.

Учениците имаха възможност да се включат в прибирането на продукция. Те се запознаха и с основните дейности по етапите при развитието на земеделските култури като торене, изискванията към климатичните и почвените условия.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение.