Училища в Гърменско масово искат формиране на маломерни паралелки, на Ахмед Башев не достигат 2-ма ученици в първи клас 

Ахмед Башев

90% от директорите на училища в Гърменско са внесли в администрацията на община Гърмен докладни записки за формиране на маломерни паралелки и такива с по-малко от 10 ученици. Докладните на училищните директори ще бъдат разгледани и гласувани от ОбС на предстоящата сесия на 1 август. Така например според докладната на директора на ОУ „Христо Ботев“ – с. Дъбница Илия Цацев се иска съгласие от ОбС за формиране на две маломерни паралелки. В 3-ти „б“ клас учениците са 12 на брой и недостигът по норматив е 4-ма ученици. 5-има ученици е недостигът в същото училище и в паралелката на седмокласниците, където учениците през предстоящата учебна година ще бъдат 13. Мотивите на Цацев са, че в 3-ти клас паралелките в школото му са две от започването на етапа на обучение, но две от децата са поискали удостоверения за преместване поради заминаване в чужбина. По същата причина броят на учениците от 7-и клас също е намалял спрямо предходната учебна година.

Директорът на ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ в с. Огняново   Ахмед Башев в докладната си моли за утвърждаване на 5 маломерни паралелки. Така например в 1-ви клас недостигът е от 2-ма ученици при 14 първокласници, които ще учат в школото. Трима са по-малко учениците в школото на Ахмед Башев в двата втори класа, където общо учениците са 30 на брой. 2-ма са по-малко и учениците в пети клас, който ще бъде с 16 ученици, а 7-и клас с 14 ученици с недостиг по норматив от 4-ма ученици.

Снимката

Ахмед Башев