Хиляди общински язовири чакат да бъдат прехвърлени на държавата

Дейността на ДПУСЯ се изчерпва с три заседания и харчене на пари

 

139 язовира са предложили осем от общо 14-те общини в Благоевградско за прехвърляне чрез акт за дарение към държавата, респективно на създаденото с тази цел Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, чиято единствена дейност за половин година е да усвои 4 милиона лева без никаква дейност.

Лошото състояние на общинските язовири и липсата на средства за тяхното поддържане в добро техническо и безопасно състояние бяха сред мотивите те да бъдат прехвърлени на държавата. За това се говори от две години. Първият препъникамък беше, че публична общинска собственост не може да се дарява, дори и на държавата. Затова законът беше променен. След това беше създадено държавното предприятие, към което да се зачислят всички придобити общински язовири. Бюджетът за миналата и тази година е 8 милиона лева.

На официалния сайт на предприятието има крехка активност. Две заседания – в Министерството на икономиката и едно неприсъствено. Първото е от 4 септември 2019 г. На него УС е утвърдил проектобюджета от 4 милиона лева и е одобрил разходите. Текущи – 2 890 600, от които 1 667 920 лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения и капиталови – 1 109 400 лева, от които 960 хиляди за закупуване на 30 автомобила.

Емил Илиев

Няма информация колко са назначените служители от одобрените 131 щатни бройки в София и седемте регионални структури, една от които е в Благоевград. Другите две заседания, видно от протоколите, са формални и показват, че дейност просто липсва. Не е ясно и какво се случва с онези 500 милиона лева, които държавата отпусна за ремонти на язовирите.

Затова решихме да видим как върви процесът по прехвърлянето на язовирите, за които трябва да се грижи държавното дружество, на областно ниво. В общините информацията е твърде оскъдна. Те просто чакат решение и започване на процедурата.

Вече е ясна методиката, казаха от областната управа. Готова е и изискуемата документация за това – актове за собственост, технически паспорти на язовирите. Одобрен е и образецът по предаването на съоръженията към държавата чрез областния управител.

Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград, заяви:

 

Бисер Михайлов
Бисер Михайлов

„Втората стъпка е – областният управител се произнася със заповед за приемане или отказ на дарението, в едномесечен срок. След това областният управител приема дарението, то се вписва, след което се случва реалното предаване. Ще бъде издаден акт за публична държавна собственост и правата ще отидат към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовирите”. Имаме одобрени образци на договорите за дарение и на приемно-предавателните протоколи“.

Община Сатовча е предала документите за 28 язовира, потвърди кметът Арбен Мименов:

Арбен Мименов

„Това са малки по обем язовири, имат техническа документация, аварийни планове, досиета… Има едни, които са пълни, други до пролетта ще се напълнят“.

Сред чакащите е и община Струмяни. Тя има 47 водоема от времето на ТКЗС, но нито един не е язовир, каквото е изискването. Емил Илиев, кмет на общината, каза: „В голямата си част са самозалесили се терени, които изискват грижа. Като общини сме длъжни да ги поддържаме във вида, за който са определени. За общините това е непосилно като задължение, защото това е огромен ресурс, който нямаме, а глобите са още по-големи“.

Според Бисер Михайлов реалното прехвърляне на язовирите към все още неработещото, но обезпечено с финансов ресурс Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ ще се случи в ранната пролет.