Sunday, June 23, 2024
HomeБизнесХотелиери от Сапарева баня искат повече минерална вода

Хотелиери от Сапарева баня искат повече минерална вода

Хотелиери от Сапарева баня искат изменения на разрешителните за вземане на минерална вода, с която захранват базите си. По-голямата част от пожеланите промени са за увеличение на количеството и времето, в което ще се ползва природният ресурс. Ползвателите са подали заявления в общинската администрация, а кметът  Калин Гелев иска съгласието на Общинския съвет за извършване на измененията.

„Коко Хилс Инвестмънт” и „Коко Хилс“  са внесли заявления, с които искат увеличаване на количеството в размер на 0,13 л/сек, а продължаването на срока на действие на  разрешителното – с 12  години. Дружествата имат разрешително за водовземане  от минерална вода  от 26 юни 2020 година. Сега ползват средноденонощен дебит 0,08 л/сек. (до 2 522,88  куб.м/год.). Проектният средногодишен дебит   е  до 0,21 л/сек. (денонощно водно количество  – до 18,4   куб.м за 365 дни или до 6 699,51    куб.м/ годишно), става ясно от докладната записка, която местният парламент предстои да обсъди.

„Викея Вилидж“ също са изразили желание срокът на действие на разрешително за водовземане  от минерална вода да бъде продължен с 12  години.  Дружеството иска и промяна в обекта на водоснабдяване. Вместо два басейна и сграда за обслужването им желаят да се водоснабди един басейн  и сграда за обслужването му. Фирмата притежава разрешително от  2 януари 2019 година.

От „Рила Спа енд Клуб” е постъпило заявление  за  изменение на разрешително за водовземане от минерална вода  от 20 май 2020 година с цел увеличение на количеството. В момента ползваният от дружеството средноденонощен дебит е 0,02 л/сек. (годишно водно количество – до 634,30 куб.м). Проектният средногодишен дебит   е до 0,10 л/сек (.до 8,62   куб.м. денонощно водно количество   за 365 дни или до 3 148,00    куб.м. / год.).

„О.П. ЕЛОС” ЕООД , представлявано от управителя на дружеството Олег  Петров, иска прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода и преиздаването му на друг титуляр – „О.П. Елос транспорт“ ООД със същия представител.   „О.П. Елос транспорт“   има разрешетилно за вземане  на минерална вода от 02.01.2019 година. Захранва хотел с басейни, намираща се на ул. „Германея“ №39 в града.

Общинските съветници ще вземат решения по докладните на родовното си заседание в четвъртък, 30 март.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular