Хотелиери от Сапарева баня искат повече минерална вода

Хотелиери от Сапарева баня искат изменения на разрешителните за вземане на минерална вода, с която захранват базите си. По-голямата част от пожеланите промени са за увеличение на количеството и времето, в което ще се ползва природният ресурс. Ползвателите са подали заявления в общинската администрация, а кметът  Калин Гелев иска съгласието на Общинския съвет за извършване на измененията.

„Коко Хилс Инвестмънт” и „Коко Хилс“  са внесли заявления, с които искат увеличаване на количеството в размер на 0,13 л/сек, а продължаването на срока на действие на  разрешителното – с 12  години. Дружествата имат разрешително за водовземане  от минерална вода  от 26 юни 2020 година. Сега ползват средноденонощен дебит 0,08 л/сек. (до 2 522,88  куб.м/год.). Проектният средногодишен дебит   е  до 0,21 л/сек. (денонощно водно количество  – до 18,4   куб.м за 365 дни или до 6 699,51    куб.м/ годишно), става ясно от докладната записка, която местният парламент предстои да обсъди.

„Викея Вилидж“ също са изразили желание срокът на действие на разрешително за водовземане  от минерална вода да бъде продължен с 12  години.  Дружеството иска и промяна в обекта на водоснабдяване. Вместо два басейна и сграда за обслужването им желаят да се водоснабди един басейн  и сграда за обслужването му. Фирмата притежава разрешително от  2 януари 2019 година.

От „Рила Спа енд Клуб” е постъпило заявление  за  изменение на разрешително за водовземане от минерална вода  от 20 май 2020 година с цел увеличение на количеството. В момента ползваният от дружеството средноденонощен дебит е 0,02 л/сек. (годишно водно количество – до 634,30 куб.м). Проектният средногодишен дебит   е до 0,10 л/сек (.до 8,62   куб.м. денонощно водно количество   за 365 дни или до 3 148,00    куб.м. / год.).

„О.П. ЕЛОС” ЕООД , представлявано от управителя на дружеството Олег  Петров, иска прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода и преиздаването му на друг титуляр – „О.П. Елос транспорт“ ООД със същия представител.   „О.П. Елос транспорт“   има разрешетилно за вземане  на минерална вода от 02.01.2019 година. Захранва хотел с басейни, намираща се на ул. „Германея“ №39 в града.

Общинските съветници ще вземат решения по докладните на родовното си заседание в четвъртък, 30 март.