Цели фамилии на хранилка в община Самоков! Съпругът на Марияна Китанова – Христо, от заместник на партера назначен за младши експерт, самоковци питат: Има ли конфликт на интереси и при съпрузите Бодурови, Чангърови, дъщерята на зам.-кмета Сайменов…

 

Димитър Слатински

Наистина ли Китанов е назначен на мястото на Иван Върбев, който 8 г. отговарял за „Гражданска отбрана“ заради отказ за членство в БСП, интересуват се граждани и съветници  

Димитър Слатински бомбардира с въпроси кмета Вл. Георгиев: Говорителят и гл. експерт в отдел „Култура” с конкурс ли са назначени, колко пари са похарчени за празника на града м.г.

  

Съпругът на общинската служителка Марияна Китанова – Христо Китанов, е назначен за младши експерт “Управление при криза“ в Общинска администрация-Самоков, алармираха читатели на редакционните телефони с въпроса: Налице ли е кофликт на интереси? Граждани и общински съветници задават въпроса, като очакват официален отговор от общинска администрация: „Наистина ли Китанов е назначен на мястото на Иван Върбев, който около 8 години отговарял  за „Гражданска отбрана“, но бил отстранен от работа, след като бил забелязан да присъства  на предизборните събрания на ГЕРБ, но отказвал членство в БСП?”.  През годините инж. Върбев е заемал различни длъжности. Работил е като  главен експерт “Хуманитарни дейности и общинска собственост” в общината, управител на общинско предприятие “Спортни имоти и прояви”  на зала “Самоков”, преди няколко години се е занимавал и със стопанските въпроси в болничния комплекс. Указателят на общинската администрация сочи, че на мястото на Върбев е назначен младши експерт “Управление при криза“ Христо Китанов. Китанов до този момент е работил по заместване – контрол на пропускателния режим на партера. Съпругата му Марияна Китанова пък – също служител в общинска администрация, изпълнява длъжността главен специалист „Подземен кадастър и архив” -отдел „Регулация и кадастър“.

„Прави впечатление, че в община Самоков работят доста роднини и съпрузи. Според юристи конфликт на интереси трудно се констатира, освен в случаите, когото работят в един и същи отдел и може да се влияят при изпълнение на задълженията”, коментират запознати и общински съветници. Самоковци сочат за пример Б. Бодурова, която от години отговаря за един от най-важните ресори – приватизацията. Тя се води директор ХДЕТТОС, а мъжът й инж. Бодуров разписва доста документи, свързани със строителството, като шеф на отдел „Регулация и кадастър“. И двете длъжности са с много отговорности, но и са солидно платени, казват специалисти. Като служител в общината се среща още един член от това семейство – бащата на Бодурова – Димитър Бушняков, който отговаря за пропускателния режим на партера. „Явно няма конфликт на интереси и в заеманите длъжности от Васил Сайменов  – като заместник-кмет и дъщеря му Ирена Сайменова – главен експерт “Търговска дейност“, Полина Спасова-Чангърова е началник-отдел „Деловодство и ГРАО”, а съпругът й е главен инспектор на „Местни данъци и такси” – Любомир Чангъров, за когото също е видно, че имат фактическо съжителство, но не са в един отдел”, отбелязват самоковци, правейки справка със списъка на служителите в общината.

Васил Сайменов

Специалисти уточняват: “Принципно с наредба се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители. Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители” и питат: „В Общинска администрация-Самоков спазени ли са тези процедури? Нарушен ли е етичният кодекс при наличие на свързани лица?”

Бранимира Бодурова

Димитър Слатински от Самоков също се обръща с въпроси към градоначалника Владимир Георгиев: „Длъжността главен експерт „Протоколи и връзки с обществеността“ конкурсна ли е и заемащата към момента същата длъжност явявала ли се е на конкурс и кога? Същото се отнася и за главен експерт “Култура, вероизповедания и етнос“. Ако са спечелили конкурса – добре, но ако не са – ще има ли реакция? Г-н кметът Георгиев не счита ли за необходимо да отговаря на писмените ми питания, или пренебрежителният мълчалив отказ е наложена практика? Настоявам да ми се предоставят всички мои писмени въпроси, питания, входирани в общинска администрация до кмета, и съответно отговорите, ако има такива. Моля компетентните лица да ми отговорят на въпроса какви средства са получени за празника на града за 2016 г. и как са изразходвани конкретно?”

Вмадимир Георгиев