Wednesday, June 12, 2024
HomeРегионБанскоЧакат оферти за укрепване дъното на р. Глазне в Банско до 14...

Чакат оферти за укрепване дъното на р. Глазне в Банско до 14 юли

До 14 юли е срокът, в който кандидатите за участие в конкурса за укрепване на дъното на река Глазне през гр. Банско могат да подават оферти или заявления за участие. В обявата на община Банско, публикувана чрез Агенцията за обществени поръчки, е посочена прогнозна стойност на проекта 1 056 406 лв. без ДДС.

Цялостното наименование на проекта е “Укрепване на дъното на река Глазне през гр. Банско, южно от моста на ул. „Найден Геров” с дължина 900 метра”.

В обхвата му попада коритото на река Глазне в началото й при водослива на реките Демянишка и Бъндеришка до моста на ул. „Н. Геров“ с обща дължина на участъка 845 м. Проектното решение предвижда почистване на речното легло, оформянето му с гарантирана проводимост на участъците, реконструкция и възстановяване на частично разрушени прагове от речната корекция и възстановяване на липсващи прагове от речната корекция.

Изпълнението на този проект е от особена важност за сигурността на град Банско. Голяма част от територията на града е под потенциална опасност от наводнение всяка година през пролетта, когато се случва обилното снеготопене да съвпадне с поройни дъждове. Тогава бурните води, идващи от планината, излизат извън речното корито и предизвикват големи щети, въпреки че по-голямата част от реката е обуздана в стени.

Банско помни едно от най-драматичните и опустошителни наводнения от пролетта на 1957 година, когато са унищожени къщи, работилници и стопански постройки, удавени са много животни, а стотици банскалии остават без подслон. След наводнението, щом хората се отърсили от преживения ужас, започнали заедно възстановяването на разрушените сгради. За да се избегне ново бедствие от наводнение, градската управа взема решение да се построи стена – да ограничи коритото, и падове – да укротят буйната Глазне. Събрани били каменоделци от целия регион, а за материал били използвани камъните, довлечени от реката при наводнението. Строежът започнал по десния бряг на Глазне, защото тогава селището се е простирало до там – оттатък били земеделски земи. Години наред продължило това начинание и много банскалии се включили в него. Резултатът е видим и днес.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular