Friday, June 21, 2024
HomeБизнесЧастният съдебен изпълнител Елица Христова продава хотелски комплекс в Усойка за 890...

Частният съдебен изпълнител Елица Христова продава хотелски комплекс в Усойка за 890 000 лв.

Частен съдебен изпълнител продава ипотекиран хотелски комплекс в бобошевското село Усойка, съобщават на сайта на ЧСИ.

Елиза Христова

Имотът е с обща площ 3,535 дка, а началната му цена за наддаване – 889 006 лв. Намира се в местността Будаковица. Включва 2 широколистни гори – от 0,492 дка и 0,439 дка, туристическа база от 2,604 дка, 3 двуетажни сгради за настаняване на туристи за 24-ма посетители, с обща разгъната застроена площ от 690,93 кв. м, и приемна (рецепция) към тях, която е на един етаж и има площ 60 кв. м. Сградите са изградени и въведени в експлоатация през 2008 г. Продава се и правото на строеж в имота за построяване на пречиствателна станция за битово-фекални води, като сградата на пречиствателната станция е построена и е със застроена площ от 38.00 кв. м. Публичната продажба ще бъде извършена от частния съдебен изпълнител Елица Христова от 10 август до 10 септември в Районен съд- Дупница. Имотът е на „Бени” ЕООД в несъстоятелност – София. Продава се за удовлетворяване вземането на „Търговска банка” АД-София.

RELATED ARTICLES

Most Popular