Чимев пита РИОСВ-Перник за замърсяването на въздуха в Дупница: Пореден сблъсък в ОбС: Председателят си навлече упреци с реплики „четете правилника”, „не си спомням да сте правили предложения”

Кметът Методи Чимев, председателят Костадин Костадинов, зам.-председателят Йонко Гергов (първите трима отляво надясно)
  • Пламен Соколов към Костадинов: Тонът Ви напомня на Хитлер. Станислав Павлов пита: Как ще контролираме председателя? Първан Дангов: Не осъзнавате отговорността на поста, който заемате

 

РИОСВ-Перник да установи причините и виновника за замърсяването на въздуха в Дупница – това е поискано от община Дупница във връзка със завишените стойности на фините прахови частици (ФПЧ) в града. За предприетата стъпка от местната управа съобщи кметът Методи Чимев в отговор на въпроси на общинската съветничка от БСП Валентина Караганова, поставени на заседанието на Общинския съвет (ОбС) в петък. „Факт е, че има проблем. Това, което сме направили, е на база на замерване от последните 10 дни изходните данни да бъдат предоставени на РИОСВ-Перник с един-единствен въпрос – на какво се дължат и виновните за това замърсяване да бъдат санкционирани. По наредба е разписано какви са санкциите, каза Чимев.

Първан Дангов

При приемането на общинския План за защита при бедствия Валентина Караганова засегна все по-задълбочаващия се проблем със замърсяването на въздуха в страната и града и настоя за информация от общинското ръководство. Съветничката попита има ли издадена заповед за налагане на санкции за изгаряне на нерегламентирани отпадъци и налагани ли са такива. Както е известно, напоследък Дупница се прочу като един от градовете с най-силно замърсен въздух. Това провокира негативните реакции на гражданите, най-вече в социалните мрежи.

Негативизъм в сериозни количества имаше и на последното за тази година заседание на местния парламент. Съветниците отново дадоха да се разбере, че конфронтацията от предизборната кампания не е загърбена. Най-активните от опозицията неколкократно си размениха остри реплики с управляващите и най-вече с председателя Костадин Костадинов. Искри прехвърчаха и между ОбС шефа Костадинов и кмета, като опозицията застана зад Чимев, а поводът бе отлагане на решение по една от докладните записки.

Валентина Караганова

Единият от сблъсъците бе заради новия Правилник за работа на ОбС, изготвен от Костадин Костадинов. Опозицията изрази несъгласия с някои от промените и настоя да се запазят части от предишния правилник. Дисциплинарните мерки спрямо съветници в стария правилник бяха 5 – напомняне, забележка, порицание, отнемане на думата и отстраняване от заседание. Докато в новия са само 2 – забележка и отстраняване от заседание, посочено бе при обсъждането. Социалистът Ивайло Петров предложи да се върнат досегашните наказания, но това не се прие. Председателят обясни, че подобни промени, които касаят цяла точка от правилника, не може да се правят по време на заседание. Промените е трябвало да се предложат в едномесечния срок, в който проектът бе на сайта на общината, подчерта ОбС шефът. Реплики на Костадинов от рода на „четете правилника”, „ако си чел правилника”, „не си спомням да сте правили предложения” предизвикаха недоволство у опозицията. Групата на БСП не подкрепи правилника, както и дневния ред. Социалистите се мотивираха с факта, че сериозни докладни, каквито са разпореждане с имоти или промяна на предназначението на имоти, трябва да се внасят едва след като са разгледани от постоянните комисии. В случая бе обратното – разглеждаха се докладни, а след това се структурираха комисии. По време на дебатите Първан Дангов обясни отрицателния си вот за правилника и дневния ред и изрази съмнения относно осмисляне на действията от страна на Костадин Костадинов. „Не осъзнавате отговорността на поста, който заемате”, обърна се бившият градоначалник към председателя. При обсъждането на дисциплинарните мерки спрямо съветниците д-р Пламен Соколов, също бивш кмет на общината, коментира, че с новия правилник се дава право на някого да реши кое е нарушение на дневния ред, водещо до наказание. „Звучи ми твърде субективно правото на някого да реши кое е нарушаване на реда”, каза Соколов. Според него е „някак си авторитарно” даването на право на председателя да прави забележка или да отстранява от заседание. „В момента тонът Ви напомня на Хитлер. Правилникът е опит за тоталитаризъм”, обърна се Соколов към председателя. „Може да се върнат старите дисциплинарни мерки. Как ще контролираме председателя?”, попита Станислав Павлов.

Славка Петкова

Костадинов бе категоричен, че не е против предложенията на съветниците, но ако са направени навреме. Отбеляза, че напомнянето е отпаднало, тъй като е „неефективно и нищо незначещо”. С приемането на правилника общинските съветници утвърдиха увеличението на възнагражденията си и те са за участие в заседание и участие в комисия – по 30% от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец. Гласувана бе и заплатата на зам.-председателя Йонко Гергов. Той  ще взима 70% от средната брутна заплата на администрацията.

„Агромеханизация-Беласица” ЕООД-Петрич, което иска да строи бензиностанция и автомивка край с. Джерман, ще изчака още един месец, за да получи разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) и преотреждане на имота му до автомагистрала „Струма”. Вземането на решение по докладната записка на кмета Чимев бе отложено за следващата сесия. Причината – неясноти в документа относно количеството вода, което ще консумира бензиностанцията. Предложението за отлагане направи председателят Костадинов, с мотив необходимост от по-обстоен анализ. Изразени бяха опасения, че с изграждането на обекта и увеличението на потреблението на вода тя вероятно ще бъде недостатъчна. Последиците ще са за хората в селото, които и сега са на режим. Главният архитект на общината Славка Петкова обясни, че инвеститорът смята да черпи вода от подобен обект на „Главболгарстрой”, които вече имат разрешение да изградят бензиностанция в района. „Не мога да кажа, не съм компетентна да отговоря на въпроса какво би се случило с водата”, каза Петкова. Пламен Соколов прогнозира, че ще има проблеми с водата. Съветникът обясни, че селото се захранва от два източника.

ОбС-Дупница

Единият е от местно водохващане над селото, а вторият – тръби Ф 80 на водопреносната мрежа в Дупница, в района на „Тих труд”, свързващи Джерман. „Притеснително е много това предложение. Водата сериозно ще намалее за Джерман. След като се свързаха с ВиК мрежата на Дупница при „Тих труд”, водоснабдяването в долната част на селото се подобри, но проблемът за живеещите в горния край остана. Да не се получи така, че тези хора да са като прокажени. Освен че ще търпят миризмите от депото за обработка на битови отпадъци, да нямат и вода”, заяви Соколов. И допълни: „Имам усещането, че има двоен стандарт. Едните са стигнали до някого и са се отчели, а други не са се отчели. Това не е окей”. Соколов имаше предвид, че преди обсъждането на тази докладна бе разрешено на „Главболгарстрой” да се изработи проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за изграждане на нов водопроводен клон. Костадин Костадинов обясни, че се е обърнал към управителя на ВиК-Дупница оттам  да присъства специалист, който да обясни какво количество вода ще бъде необходимо. Тъй като нямаше представител на дружеството, ОбС шефът отправи критики към ръководството.

Коледарчета полазиха ОбС на Игнажден.

С друго решение местният парламент даде съгласието си  общината да изготви проект за Публичен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и промяна предназначението на земеделска земя (нива) за неземеделски нужди на „Фактор” ЕООД. Теренът се намира в м. Полето на с. Яхиново, района на бившия ХФК, където собственикът на фирмата Кирил Зарев иска да изгради предприятие за производство на метални изделия.

По време на заседанието три от политическите сили в ОбС декларираха, че са сформирали групи, за което представиха и писмени уведомления. В групата на СДС са Георги Георгиев, който е и неин председател, Венелин Коларов, Костадин Костадинов, Емилия Крумова и Иван Раков. В БДЦ – Венелин Иванов, Павел Коларски и Тодор Василев. „Глас народен” – Леонид Хаздай – председател, Иван Танев, Георги Красимиров Градевски и Миглена Вельова.

С други решения местният парламент структурира постоянните си комисии и избра техните председатели, секретари и членове. Председател на комисията по икономическа политика е Вергил Кацов, а секретар – Миглена Вельова, на комисията по териториално и селищно устройство председател е арх. Асен Пилев, секретар – Ивайло Петров, здравеопазване – председател д-р Александър Паризов, секретар – д-р Мария Соколова, образование и култура – председател Виолета Инкьова, секретар – Леонид Хаздай, спорт – председател Георги Георгиев, секретар Георги Наумов.

Йонко Гергов оглави комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, като за зам.-председател бе избран Павел Коларски.

Йордан Йорданов ще представлява ОбС в местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Учениците от Гимназия „Христо Ботев“

Виолета Инкьова, Ивайло Петров, Емилия Кузманова и д-р Мария Соколова бяха избрани за членове на комисията за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби (по чл.5, ал.1 от съответната наредба).  В комисията за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти (по чл. 13 от правилника) са Димитър Крекманов, Валентина Караганова, Венелин Коларов, Тодор Василев и Иван Танев. В комисията за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на общината (по чл. 7, ал.1 от наредбата), са Георги Наумов, Бойко Христов и Георги Георгиев.

На последната за 2019 г. сесия, която съвпадна с Игнажден, съветниците имаха гости – коледарчета от ДГ „Зора“. Те поздравиха управниците с коледни песнички. За местните законотворци пяха и ученици от Гимназия „Христо Ботев“, участващи в кампания срещу домашното насилие – „Запали коледната звезда”. Във връзка с инициативата във фоайето учениците бяха направили и базар. Събраните средства ще бъдат дадени за изграждане на защитено жилище за жени майки, жертви на домашно насилие.