Sunday, June 16, 2024
HomeРегионКюстендилЧиталищният председател Петър Игов ще учи 40 ромчета от Кюстендил на български...

Читалищният председател Петър Игов ще учи 40 ромчета от Кюстендил на български език, иска високи оценки напролет

 

От ляво надясно: Здравка Тасева – директор на 6. ОУ, Петър Игов – председател на читалище, Искра Владимирова – директор на 5. ОУ

40 деца от ромския квартал „Изток“ в Кюстендил ще залягат над допълнителни часове по български език и литература, съобщи читалищният председател Петър Игов, който има две висши образования. Малчуганите ще усвояват трудните български думи, заедно с връстници от Пето основно училище „Христо Ботев” и Шесто основно училище „Паисий Хилендарски”. Сформираната група е във възрастовия диапазон от първи до четвърти клас. В заниманията ще се включват основно деца, произхождащи от бедни ромски семейства, които имат нужда да подобрят значително уменията си да ползват български език. „Недоброто владеене на книжовния език е една от основните причини децата да имат затруднения при разбирането и усвояването на учебния материал и да постигат по-ниски резултати от съучениците си. А проблемите с овладяването на езика произлизат от много фактори, сред които изолираната среда, в която растат, ниската образованост на възрастните в семейството и неоценяването на образованието като ценност”, каза Петър Игов.

„Включването на деца от различни малцинствени групи води до по-добри резултати за образователната система“, убедена е и шефката на Пето основно училище „Христо Ботев” Искра Владимирова. „Нашата цел е главно в игри и занимания да се надгражда образователната дейност в училище. Чрез комуникацията децата се научават да общуват и да бъдат толерантни. Включването на деца от различните етноси подпомага добрата комуникация и води до по-добри резултати. Когато детето владее българския език, то ще се справя по-добре и по останалите предмети, защото разбира това, което чете и това, което се иска от него”, каза Искра Владимирова. Според нея допълнителните занимания по български език и литература трябва да бъдат под форма, различна от тази в учебните часове.

„Очаквам през април и май децата да имат малко по-добри оценки по български език“, оптимист е Петър Игов.

RELATED ARTICLES

Most Popular