Saturday, June 15, 2024
HomeРегионПерникШок! 27 лекари се грижат за 10 000 човека в Пернишко

Шок! 27 лекари се грижат за 10 000 човека в Пернишко

334 лекари практикуват в лечебните и здравните заведения  в област Перник към края на 2017 година на основен трудов договор, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Перник. Зъболекарите са 166, а медицинските специалисти по здравни грижи – 533, от които 385 са медицински сестри, 56 – медицински и рентгенови лаборанти, 31 – акушерки и 19 – фелдшери. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 487 души друг персонал с немедицинско образование.

Според статистическите данни се оказва, че осигуреността на населението с лекари в областта е доста под това за страната. В края на 2017 г. на 10 000 души от населението в Пернишко има 27.3 медици, при 42.7 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с лекари по дентална медицина 13.6 на 10 000 души от населението, при 11.9 на 10 000 души общо за страната, а с общопрактикуващи лекари е 7.1 на 10 000 души от населението, при 6.4 на 10 000 души общо за страната.

Статистиката сочи още, че в заведенията за болнична помощ работят 130 лекари, 5 фармацевти и 245 медицински специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ назначените на основен трудов договор лекари са 173, лекарите по дентална медицина – 164 и 68 специалисти по здравни грижи.

В други лечебни и здравни заведения, включително детски ясли и кабинети в училища, към 31.12.2017 г. на основен трудов договор са били ангажирани 31 лекари, 2 лекари по дентална медицина и 220 специалисти по здравни грижи.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular