ЮЗДП започна производството на контейнерни фиданки за 2020 г.

В държавния горски разсадник „Локорско” започна засяването на контейнери с дъбови жълъди за производството на фиданки през 2020 г. През изминалата седмица бяха засети семена за производството на повече от 11 000 дъбови фиданки, като общо през следващата година в разсадника е планирано да се произведат над 800 000 дръвчета от 17 дървесни и храстови видове с местен генетичен произход.

Контейнерните фиданки ще бъдат използвани за възстановяване чрез залесяване на увредени от природни нарушения гори в 6 зони от „Натура 2000” на територията на Югозападното държавно предприятие.

Паралелно продължава подготовката и транспортирането на произведените през 2019 г. над 300 000 контейнерни фиданки, с които в момента се залесява. До края на годината се очаква да бъдат възстановени общо 650 декара нови гори в целевите „Натура 2000” зони на територията на ЮЗДП, което е над 50% от предвидените по проекта площи.