ЮЗУ „Неофит Рилски“ присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Карл Казер

На тържествена церемония ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков връчи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на един от най-изтъкнатите съвременни балканисти и специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия изток – проф. Карл Казер от Университета в Грац, Австрия.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-голямото висше училище в Югозападна България е на Филологическия факултет и на Правно-историческия факултет.

Карл Казер е роден в 1954 г. в с. Пишелсдорф, провинция Щирия, Австрия. През 1980 г. завършва история и славистика в Университета „Карл Франценс” в Гарц със специализация по история на Югоизточна Европа. От 1980 г. работи в института по история в Университета в Грац. Хабилитира се през 1985 г., от 1996 г. е редовен професор в Института по история, а от 1998 г. – директор на Центъра за изследване на балканските общества и култури към университета в Грац. Автор е на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа на немски и английски език. С тези думи деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин представи новия доктор хонорис кауза на Югозападния университет. Той отбеляза още, че проф. Казер е дългогодишен сътрудник и член на редакционната колегия на сп. „Балканистичен форум“, издание на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Удостояването на проф. Карл Казер с почетното звание е признание за дългогодишните и неуморни усилия на един изключително авторитетен чуждестранен учен за трайно сътрудничество с Югозападния университет „Неофит Рилски“. То е признание към учен, който цени високо работата на българските си колеги и значението на изградените връзки с тях, както и работата с младите хора в науката.

Това признание допринася за устойчивостта на вече изградения диалог и ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между двата университета и засилване на научния и академичен обмен.

В рамките на церемонията, на която присъстваха студенти, преподаватели и докторанти, проф. Карл Казер изнесе публична лекция на тема „Cultures in the Visual Balkans: Challenge of the 21st Century?”.