Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионДупница1,315 млн. лв. приходи от общински имоти чакат в Дупница, бившите тютюневи...

1,315 млн. лв. приходи от общински имоти чакат в Дупница, бившите тютюневи складове и животинският пазар са на тезгяха

 

01-05-123

1 315 000 лв. постъпления от собствени имоти се очаква да постъпят в хазната на община Дупница, става ясно от програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година.

745 000 лв. са заложените приходи от аренда на земеделски земи, намиращи се на територията на града и почти всички села, наем на жилища и др. помещения и рекламна дейност. От разпореждане с общинска собственост се очаква приход в размер на 570 000 лв. Постъпленията трябва да дойдат от продажба на общински имоти, учредени вещни права и концесии. Сред имотите за продажба са 7-етажната промишлена сграда на бившите тютюневи складове на ул. „Яхинско шосе” с обща площ 13 125 кв. м. На тезгяха е стопанско-обслужващата част на първия етаж на бл. 45 в жк „Велчова завера”, бившият животински пазар. Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти е внесена в местния парламент. Докладната записка с предложенията на кмета Методи Чимев ще бъде разглеждана от общинските съветници на сесията следващия петък (27 януари).

RELATED ARTICLES

Most Popular