136 фирми и 165 граждани дължат милиони неплатени данъци на община Гоце Делчев, рекордьор софийската „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ с дълг от 242 527,81 лв.

213-03-01 Москов

Вл. Москов 

136 фирми и 165 граждани дължат милиони на община Гоце Делчев за неплатени данъци недвижими имоти, битови отпадъци и моторни превозни средства. Справката, направена от общинската администрация, е за периода 2012-1016 година. Рекордьор сред фирмите, длъжници на данъци и такси за битови отпадъци, е софийската „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, която дължи на община Гоце Делчев рекордната сума от 242 527,81 лв. Гоцеделчевската „НОВА ТЕРМ” ДП  виси с дълг към общината от 56 721,40 лв. Фирма „Лорета“ е със задължения от 23 111,86 лв., фирма „Михан“ АД – 21 661,49 лв. Гърците от „Вента” са забравили да платят 18 538,37 лв.

Община Гоце Делчев чака от фирма “Динамо” АД 15 664,97 лв. В дългия списък на длъжници на община Гоце Делчев фигурират и едни от най-големите предприятия като „Европласт -2“, “Хидроспой –ЮГ 79“, ТПКИ „Атанас Тешовски”, ПХ „Пиринпласт“, МБАЛ „Иван Скендеров“, “Пиримпекс“ АД, „Валан“, „Зелен бор“ ПГ по МСС“ и много други.

Дълъг е списъкът и на длъжниците физически лица през изминалите 5 години по перото данък МПС. Това са  фирма „РИ –ТРАНС“, натрупала задължения в размер на 17,239 лева, „Констакар” ООД  – 12 574 лв., „НКС – АВТО МЕЧТИ” ООД клон София  – 11 536,36 лв., “София КАРС“ ООД със седалище Гоце Делчев дължи 9869,80 лева.

Сред физическите лица длъжници фигурират имената на Кръстю Попов с 6374,19 лв., следван от Тодор  Ил. Домузов – 5098,26 лв., Валери С. Маламов – 4725,03 лева, Васил Кр. Халев с адрес в София с 4435,23 лева задължения, Стоян Н. Катунчев, ул. „Щип“ –  задължения за 1666,50 лева, Ручен К. Котушев със задължения от 3490 лв., Георги Д. Гущанов – 2508,67 лв. и др.

Според решение на ОбС те ще бъдат дадени на съдия-изпълнител за събиране на налозите и начислените за периода лихви. На  последното за 2016 година заседание на ОбС, където казусът бе обсъден за пореден път, съветниците се солидаризираха с  предложение на председателя на групата съветници от ДПС Ведат Хюсеин, а именно физическите и юридическите лица, длъжници на община Гоце Делчев, да не бъдат обслужени от нито един от отделите в общинската администрация, докато не си внесат дължимите суми за данъчните налози. Съветниците на декемврийското си заседание приеха и клауза, според която след изтичане на 5-годишния давностен срок за погасяване недобросъвестните платци да бъдат предавани на съдия-изпълнител за образуване на дела, което означава, че всички длъжници – 136 юридически лица, собственици на фирми и предприятия, и 165 физически лица в община Гоце Делчев след  насрочената сесия на 31 януари с решение на ОбС, община Гоце Делчев ще пристъпи към принудително събиране на неплатените   налози от длъжниците си по съдебен път – чрез съдия-изпълнител.