Saturday, May 25, 2024
HomeРегионБобов дол150 украински граждани са регистрирани в Кюстендилска област

150 украински граждани са регистрирани в Кюстендилска област

150 граждани на Украйна са се установили в област Кюстендил и са се регистрирали.

Министерският съвет реши да удължи до 15 април възможността лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия, които са влезли и останали на територията на Република България, да получават временна закрила и без изричното им волеизявление и регистрация за ползване на временна закрила. Така и хората, които все още не са получили статут, и хотелиерите, които са ги настанили, могат да бъдат спокойни, че ще получат подкрепа от държавата.

Срокът на получаването на хуманитарна помощ без да се изисква регистрация се удължава до 15.04.22 г., което означава, че разселени лица от Украйна, к оито са влезли в България след 24.02.22 г. ще имат право на хуманитарна помощ, включително и настаняване за периода от влизането си в страната до 15.04.22, независимо дали са регистрирани за временна закрила или не.

Що се касае до кандидатстването за временна закрила – припомняме, че украинските граждани имат право на 90-дневен безвизов престой в България и по всяко време в рамките на този срок могат да потърсят закрила.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular