Saturday, May 25, 2024
HomeНовиниБългария2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер...

2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер Петков

Трябва да се даде власт на хората с увреждания и да се осигурят условия за тяхното пълноценно приобщаване в обществото. Това заяви социалният министър Бисер Петков по повод Международния ден на хората с увреждания, който се отбелязва днес. Според него за целта е необходима активна и целенасочена политика, както и добро сътрудничество между институциите и гражданското общество.

Министър Петков изтъкна, че 2018 година е преминала под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания и посочи за пример четирите проекта (Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ и Закон за социалните услуги). Те полагат фундамента за подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на хората с увреждания, увери той.

Според социалния министър новата правна рамка е в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания. По негови думи практическото й приложение ще осигури по-достъпна среда, достъп до заетост, образование, обучения за придобиване на професионална квалификация, възможности за социално включване и независим начин на живот на хората с увреждания.

Петков е на мнение, че новото законодателство съдържа иновативни решения за социалното приобщаване на тези хора и за гарантиране на техните права. Чрез него хората с увреждания ще получат значително по-висока финансова подкрепа и висококачествени социални услуги, лична помощ, медицински изделия и помощни средства, които са съобразени с индивидуалните им потребности, посочва той.

През септември България представи първия си национален доклад по прилагането на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, припомни Петков и заяви, че основното предизвикателство е да се изпълнят всички действия по прилагането на Конвенцията, за да могат хората с увреждания да участват пълноценно в обществото.

Министърът увери, че и през следващата година ще се работи активно за изпълнение на приоритета от управленската програма на правителството за гарантиране правата на хората с увреждания. Целта е да се гарантира пълноценното участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и да се осигури социално-икономическата им защита.

 

 

 

 

 

Източник: news.bg

RELATED ARTICLES

Most Popular