38 безработни от Дупница и Рила ще се обучават за социални асистенти

Тодорка Дамянова

Млади хора от бившата Дупнишка околия ще могат да усвоят професията „социален асистент” с помощта на проект „Ние също можем – 2 – 2019 г.“. Проектът е част от Националния план за действие по заетост, стартиран със заповед на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, съобщиха от КНСБ-Дупница. Синдикатът започва изпълнението на проекта, по който представители на най-уязвимите групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 г., над 50-годишни, безработни с трайни увреждания и трайно безработни, ще могат да придобият професионална квалификация. Изискването е те да са завършили средно или по-високо образование, или да са завършили минимум 10-и клас.
С 300-часовото обучение, което започва от 1 април, 26 души ще придобият квалификация по професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“. Обучението ще се проведе в детските градини „Мечта“ и „Детелина“, детска ясла „Пролет“ -Дупница и детска градина „Радост“ – с. Яхиново.
От 3 април ще стартира и обучението на 12 безработни в звено „Социални услуги” в град Рила по професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“.
От 8 април се очаква да стартира и обучението на последната група от 15 безработни лица.
По време на обученията са предвидени стипендии на всички обучаеми по 8 лв. за присъствен ден. Успешно издържалите изпита ще получат удостоверение за професионално обучение по образец на МОН. С част от курсантите ще бъдат сключени срочни трудови договори за последващо стажуване за срок от 3 месеца, за което ще получават месечни заплати.
„За поредна година КНСБ-Дупница в партньорство с Бюрото по труда успешно реализира проекта „Ние също можем“. Проектът се финансира от държавния бюджет в частта обучение и стажуване. Ежегодно над 30% от успешно завършилите обученията започват активен трудов живот и работа“, коментира председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова.