Sunday, June 23, 2024
HomeБизнес4 млрд. евро искат за концесията на Летище София? Малко или много...

4 млрд. евро искат за концесията на Летище София? Малко или много е това?

Аеропортът с 11 млн. лева печалба за 2017-а, в Борда на директорите трима си делят 154 хил. лева

 

Правителството реши на своето заседание, че процедурата за концесията на Летище София ще бъде възобновена. Концесията на най-голямото летище на България – това в София, ще бъде за 35 години, а прогнозната й стойност е 3.898 милиарда евро. Това става ясно от публикувано обявление в Official Journal в Брюксел. Малко или много е това, ще излязат ли сметките на инвеститора…

Основните изисквания, включени като условия за участие в търга са няколко, а поради факта, че се изисква и построяване на нов терминал, тя е определена като концесия за строителство.

Всъщност транспортният министър Ивайло Московски повдигна завесата за бъдещето на аеропорта и каза, че концесионерът ще има задължения да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 милиона евро за срока на концесията, като до десетата година ще бъде задължен да изгради и нов пътнически терминал на Летище София.

Основен критерии е концесионното възнаграждение, което е с тежест 55%. Оценката на техническото предложение е с тежест 45% и ще съдържа план за развитие, бизнес план, план за финансиране, обща стратегия, планове и прогнози на трафика и капиталови разходи.

Московски разкрива още, че минималните изисквания към участниците са:

– да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно;

– да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години минимум 200 милиона евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро.

Годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията, са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата – едно от двете, което е по-голямо. Предвид правните основания на концесионера ще бъде възложено изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със строежа. Изисква се и предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на летището, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходите от извършването на тези услуги, при поемане на оперативния риск.

Иначе е интересен паралелът с летището в сръбския Белград. Първоначален интерес към аерогарата в Белград декларираха 27 компании. През миналата година Сърбия получи четири окончателни оферти за концесията на аерогарата. В средата на декември сръбските медии съобщиха, че победителят е Vinci Airports.

Едно от изискванията на сръбското правителство беше кандидатите в процедурата да нямат повече от акционерно участие 20% в други летища на разстояние 450 км от белградското, през които са минали повече от 1 млн. пътници през 2016 г., или да не са концесионери на летища в същия радиус и със същия пътникопоток. Тези изисквания на практика превърнаха процедурата в конкурентна на тази за летище София. Така те добре защитиха интереса си.

Последната процедура за отдаването на летище София на концесия предвиждаше то да бъде отдадено за 35 години, или за 10 години повече в сравнение с летището в Белград. В Сърбия компанията ще плаща годишни концесионни такси между 4.3 и 16 млн. евро. За българското летище беше заложено в първата оферта за концесията концесионерът да внася такса от минимум 9.9 млн. лева на година. Сега се искат поне 15 млн. лева без ДДС. Интересно е да видим при принципно сходни параметри като летище, колко инвеститори ще проявят интерес към аеропорта в София. И дали не закъсняхме…

Ако погледнем цифрите в отчета на Летище София, ще видим положителни резултати. В доклада за 2017-а се вижда, че има изплатени дългове и дружеството е на печалба от 11.4 млн. лв.

Интересен факт е, че при този положителен баланс в Борда на директорите, където фигурират трима души, са си раздали 154 000 лева. Но защо не, след като дружеството има печалба.

Основен дял в печалбата на държавната компания Летище София имат нискотарифните компании са с десетки полети на ден. В Случая говорим за унгарския превозвач “Уизеър” и ирландския “Райънеър”.

За миналата 2017 г. приходите на летището са близо 148 млн. лв., което е ръст от 13% спрямо 2016-а. Превозените пътници са се увеличили с 30% до близо 6.5 млн., а чистата печалба е 11.4 млн. лв. Едно от големите плащания, които са направили от летище София, е свързано с погасяването на дълга си към кувейтско-саудитския консорциум МАК/АДМАК. С него дружеството водеше съдебен спор относно неплатени суми по неустойки и неосвобождаване на банкови гаранции при изграждането на новата пистова система на аеропорта. По този спор летище София е платило общо над 71.8 млн. лева, за да се изчисти спорът веднъж завинаги.

Големият проблем пред аеропорта са огромните задължения на няколко превозвача за летищните такси. По това перо летище София има да получава 84.6 млн. лв. Никой обаче не казва как този проблем ще бъде решен. А сумите растат.

Припомняме, че Летище София от ноември вече няма да има най-голям дял в наземното обслужване на самолети, след като загуби търга на Уиз еър и унгарците ще бъдат обслужвани от гръцката фирма Голдеър хандлинг България, която става с най-голям дял от бизнеса на аеропорта.

RELATED ARTICLES

Most Popular