628 хил. пенсионери с добавка към пенсията

153 лева средно е вдовишката пенсия

Почти 628 хил. пенсионери взимат поне една добавка към пенсията си, като 685 699 от тях са вдовишки, получавани от 566 389 души. Това са вдовци и вдовици, които получават част от пенсията на починалия си съпруг. За чужда помощ са отпуснати 64 620 добавки, а за старост 1391.
Средната възраст на вдовците е 77,1 години, а средният размер на тази добавка е 153,48 лева. Данните показват, че мъжете получават по-високи пенсии от жените и съответно вдовишките добавки, изчислени от техните пенсии, също са по-високи. В края на 2022 г. вдовишката добавка при жените средно е 160,15 лв. (99,43 лв. в края на 2021 г.), а при мъжете – 120,50 лв. (75,96 лв. в края на 2021 г.).
Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия им се размер.
Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 от КСО.
Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия. Добавката, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.

Само през миналата година са отпуснати над 51 хил. вдовишки добавки, като очаквано най-много са в София – 7279, където живеят най-много хора. Добавката за чужда помощ е определена на 75% от социалната пенсия за старост.  От юли 2022 г. тя беше 185,25 лв., а от 1 юли тази година с увеличението на социалната пенсия се повиши на 207,48 лв.
От 1 юли 2022 г. добавката за ветераните и воините стана 247 лв., за инвалидите от войните е 123,50 лв./ pariteni.bg