Глобяват ТЕЦ „Бобов дол” с 50 000 лв., дружеството депонирало хиляди тонове пепел без разрешение край Каменик

Емил Христов

Инж. Емил Христов ще обжалва пред Кюстендилския административен съд.

 

50 000 лв. глоба наложи РИОСВ – Перник, на ТЕЦ „Бобов дол” заради складиране на пепел на сгуроотвала край бобошевското село Каменик без разрешение, съобщават от Районен съд – Дупница. Съдия Мая Гиздова е потвърдила наказателно постановление от 4 май т. г. на директора на инспекцията, с което за нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е наложена въпросната санкция. Нарушението е установено на 1 март т.г. при проверка по документи на място в депото за неопасни производствени отпадъци – сгуроотвал ”Каменик”. Експертите на РИОСВ констатирали, че дружеството експлоатира инсталация, в която се извършва обезвреждане – депониране на отпадъци – сгуропепелна маса. За посочената дейност в депото обаче операторът нямал издадено от компетентния орган комплексно разрешително. Съставени били протокол и акт за административно нарушение.

Мая Гиздова

Проверяващите установили, че отпадъците, образувани от дейността на дружеството (горивна инсталация за производство на ел. енергия), се транспортират от площадка за предварителното им съхранение ”Черно езеро” до сгуроотвал „Каменик”. В деня и по време на проверката е работела транспортна лента, чрез която отпадъците се придвижвали и депонирали в съоръжението. Била е представена отчетна книга за депа за отпадъци по образец – приложение към Наредба №2/2013г., за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и редът на водене на публични регистри за закритите обекти и дейности. В отчетната книга се водят редовни месечни записи за количеството депонирани производствени неопасни отпадъци. Установено е, че през 2016г. са депонирани 523 917 т отпадъци, а за целия януари 2017г. – 56 442т. С писмо от 16 март т.г. на инспекцията от дружеството представили информация за депонираните отпадъци за февруари 2017г. в общо количество 81 282т. С писмо от 13 април на инспекцията от централата представили информация за депонираните количества неопасни отпадъци на депо „Каменик” – общо 73 807т. След изискана допълнителна информация от инспекцията били представени и копия от страници на оперативен дневник с данни за състоянието на съоръженията, имащи отношение към експлоатацията на депото. Данните показали, че дружеството депонира смесен поток от образуваните производствени отпадъци. За 1 март са отразени записи за часовете, в които за транспортиране на сгуропепелна маса към депото са включени транспортьори с № 1,2,3,4,5 при смяна от 8 до 20 часа, часовете в които са изключени за спиране от работа, както и при смяна (от 20 до 8.00 часа). За констатираното нарушение на дружеството жалбоподател бил съставен акт, въз основа на който е издадено наказателно постановление за налагане на санкцията.

Изп. директор на ТЕЦ-а инж. Емил Христов е обжалвал наказателното постановление, с молба да бъде отменено, изложени са доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила. Според съда възраженията са неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд. От централата обясниха, че ще се възползват от правото на обжалване.