Символично прерязаха лентата на детска площадка в ДГ №1 „Ведрица“ в Благоевград, има зона за игри и спорт с ударопоглъщаща настилка

 

Лентата на новата детска площадка в детска градина №1 „Ведрица“ бе прерязана символично в Благоевград. Изграждането на детската площадка е по проект „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на националната кампания „За чиста околна среда- 2017 г.“

Теренът на новата детска площадка е подходящ за обучение в природна среда. Оборудван е с маси и пейки, които подпомагат извършването на дейността. Има зона за игри и спорт с ударопоглъщаща настилка, където децата да се забавляват.

Изградена е и зона за труд в природна среда, където децата ще имат възможност да се грижат за растителността в обособената зона. Оформеният сектор за познавателна дейност през есенно-зимния сезон е спрямо изискванията на съвременните тенденции в образованието. Обучението продължава през идния сезон на закрито чрез интерактивни средства в зоната за познавателна дейност. Целта е създаване на най-добри условия за развитие на детето като творческа личност с висока култура и интелект, с изразено гражданско съзнание и поведение в съответствие с европейските ценности чрез прилагане на иновационни модели на педагогическо взаимодействие.

По повод откриване на новата детска площадка децата от ДГ „Ведрица“ представиха и богата музикално-танцова програма.