Свързаното с КТБ софийско дружество „Хелт енд Уелнес АДСИЦ” длъжник №1 на община Гоце Делчев с близо 500 000 лв.

Владимир Москов

Eксперти: Дружеството, което продава имоти в Мосомище, няма законен представител, парите едва ли ще се съберат, дори с ЧСИ

Близо половин милион лева дължи на община Гоце Делчев софийското дружество „Хелт енд Уелнес АДСИЦ”,  което участва в продажбата на земеделски имоти  в местността Летището в землищата на село Мосомище и град Гоце Делчев. Това стана ясно, след като с решение на ОбС – Гоце Делчев, начело с кмета Владимир Москов, за пореден път обяви публично списъците с длъжници, физически и юридически лица, които от 2012 г. до момента влачат общината с милиони левове. На последната сесия общинските съветници взеха решение всички длъжници да бъдат предадени на съдия-изпълнител за събиране на неиздължените досега налози за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС. От регистрите става ясно, че длъжник номер 1 – „Хелт енд Уелнес АДСИЦ”, е удължил с анекс от 6 ноември 2012 г. предварителния договор за продажба на парцели – одържавена частна собственост земеделски земи в местността Летището в землищата на Мосомище и Гоце Делчев от над 800 декара. С Решение 1528 от 27.07.2017 г. на Софийския градски съд е обявена неплатежоспособността на „Хелт енд уелнес АДСИЦ” – София. Със същото решение съдът е открил и производство по несъстоятелност на дружеството, като за временен синдик бил назначен Бохос Кеворкян.
Решението, което подлежи на обжалване, е вписано в Търговския регистър на 28.07.2017 година. Според публична информация „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е едно от дружествата – длъжници на КТБ АД (в несъстоятелност) с големи кредитни експозиции от 40 млн. лева. Същото притежава множество недвижими имоти – хотели, земеделска земя и други, в цялата страна, придобити изцяло със средства с произход КТБ АД. Към момента „Хелт енд Уелнес“ АД няма законен представител, както и членове на съвета на директорите, което предполага, че община Гоце Делчев няма да успее да си прибере дължимите суми дори и чрез съдия-изпълнител. До 2014 г., когато е бил сключен договорът за продажбата на над 800 декара земи на собственици в метността „ Летището в Гоце Делчев ,съветът на директорите е бил в състав Весела Росенова Осиковска, Васил Иванов Гунчев (финансист, работил за Цветан Василев преди несъстоятелността на банката) и Божидар Бориславов Миладинов (юрист, също работил за Цветан Василев преди обявявянето в несъстоятелност КТБ). На 01.07.2014 г. Весела Осиковска е заличена по реда на чл. 233 от ТЗ като изпълнителен директор и член на съвета, като за изпълнителен директор е определен Васил Гунчев. На 17.10.2016 поради смъртта на Гунчев той е заличен от съвета, а на 25.10.2016 г. Божидар Миладинов също бил заличен като член. Така в края на 2015 г. и началото на 2016 г. според доклад на банката, именно тогава е започнала реализация на схема, най-вероятно насочена към осуетяване на възможността КТБ АД да се удовлетвори от активите на „Хелт енд Уелнес“ АД, които същевременно да бъдат придобити от дружества под контрола на трети лица. На 11.02.2016 г. в Търговския регистър е вписано ново дружество – „Лодж пропърти“ АД, с изпълнителен директор Йордан Иванов Златков.

С над 60 000 задължения към община Гоце Делчев в списъка на длъжниците фигурира и НОВАТЕРМ-ДП. Три фирми са длъжници с над 20 000 лева на община Гоце Делчев и това са „Лорета“ – Росица Христова, собственик на хотел „Христов” в Гоце Делчев, “Михан“ АД, бившия завод за УКВ радиостанции в града и гръцката фирма „ВЕНТА„ ООД.

Фирмите от графа юридически длъжници в списъка са 157, разпределени на дължащи налози от над 400 000 до над 5000 лева

Според справката на община Гоце Делчев най-голям е броят на длъжниците в общината, които не са си платили данък МПС. Броят им е рекорден – 681, а сумите в групирания списък са за над 2000, над 1000 и над 500 лева.

440 пък са на брой жителите от община Гоце Делчев, които от 2012 г. досега не са си плащали даъците за притежаваните недвижими имоти. Сумите в този раздел от справката варират от над 5000 лева, над 3000 лева и над 1000 лева.